Nội dung khiếu nại của ông Đại liên quan tới việc thực hiện dự án khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái (giai đoạn 3). 

UBND thành phố Móng Cái đã ban hành Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình ông Bùi Đức Đại, trú tại khu 2, phường Hải Yên theo chính sách Luật Đất đai năm 2013.

 Gia đình ông Đại không đồng ý, yêu cầu được hỗ trợ giá trị chênh lệch giữa việc lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) theo chính sách của Luật Đất đai 2003 với chính sách của Luật Đất đai 2013 đối với diện tích đất vườn liền kề đất ở. Công dân cho rằng, theo quy định tại Điều 25, Nghị định 47/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn 1245/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 3/9/2015 của Tổng cục Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường thì gia đình ông được hỗ trợ đối với diện tích đất vườn liền kề đất ở theo Luật Đất đai 2003.

Không đồng ý với phương án bồi thường đã phê duyệt, ông Đại khiếu nại đến UBND thành phố Móng Cái.

Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 5689/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 với nội dung: Không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Đại khiếu nại Quyết định 1903/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND thành phố Móng Cái về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu công nghiệp Hải Yên (giai đoạn 3).

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, công dân khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với nội dung: Yêu cầu được hỗ trợ chênh lệch giá trị giữa phương án bồi thường lập theo chính sách Luật Đất đai 2003 và giá trị phương án bồi thường lập theo chính sách Luật Đất đai 2013 đối với diện tích đất vườn liền kề đất ở cho gia đình.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Qua kiểm tra, xác minh hồ sơ và chính sách bồi thường GPMB của gia đình ông Đại cho thấy, thực hiện dự án khu công nghiệp Hải Yên (giai đoạn 3), gia đình bị thu hồi 26.059,7m2 đất, trong đó 2.154,5m2 đất vườn liền kề đất ở (965 m2 đất vườn liền kề đất ở đà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1.189,5 m2 đất vườn liền kề đất ở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Ngày 09/5/2016, UBND thành phố Móng Cái đã ban hành Quyết định số 1903/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình ông Đại. Khi lập và phê duyệt phương án bồi thường Nhà nước áp dụng Luật Đất đai 2013, các nghị định và quyết định đang có hiệu lực pháp luật để lập phương án bồi thường cho gia đình ông Đại. 

Ngày 03/01/2019, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với UBND thành phố Móng Cái, UBND phường Hải Yên tổ chức đối thoại với gia đình ông Đại. Theo đó, hội nghị thống nhất phương án bồi thường GPMB của gia đình ông Bùi Đức Đại được UBND thành phố Móng Cái phê duyệt là đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, gia đình ông Đại đã nhận tiền và bàn giao đất cho Nhà nước ngay sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu công nghiệp Hải Yên (giai đoạn 3) của UBND thành phố Móng Cái. Tuy nhiên tại buổi đối thoại gia đình ông Đại vẫn đề nghị được hỗ trợ chênh lệch giữa giá trị phương án bồi thường lập theo chính sách của Luật Đất đai 2003 và giá trị phương án bồi thường được lập theo chính sách của Luật Đất đai 2013 đối với phần diện tích đất vườn liền kề đất ở cho gia đình ông.

Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 34, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định thì phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông Bùi Đức Đại được UBND thành phố Móng Cái phê duyệt ngày 09/5/2016. Như vậy, UBND thành phố Móng Cái áp dụng Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để phê duyệt phương án bồi thường đất nông nghiệp cho gia đình ông Đại là đúng quy định.

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh có Văn bản số 3643/UBND-QLĐĐ1 ngày 24/5/2017 “về việc xử lý các nội dung vướng mắc trong thực hiện GPMB các dự án chuyển tiếp khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013”, trong đó đã chỉ đạo UBND các địa phương thực hiện nghiêm quy định tại Điều 34, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Việc gia đình ông Bùi Đức Đại khiếu nại yêu cầu tính hỗ trợ chênh lệch giá trị giữa phương án bồi thường lập theo Luật Đất đai 2003 và phương án bồi thường lập theo Luật Đất đai 2013 đối với diện tích đất vườn liền kề đất ở cho gia đình ông là không có cơ sở.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định, không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Bùi Đức Đại đề nghị xem xét giải quyết tính hỗ trợ chênh lệch giá trị giữa phương án bồi thường lập theo Luật Đất đai 2003 và phương án bồi thường lập theo Luật Đất đai 2013 đổi với diện tích đất vườn liền kề đất ở cho gia đình ông.

Đồng thời, đồng ý với Quyết định số 5689/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái về việc giải quyết khiếu nại của công dân, trú tại khu 2, phường Hải Yên./.

Lan Anh