Qua thanh tra đã phát hiện 05 đơn vị có sai phạm về tài chính số tiền 315,868 triệu đồng và 30.566 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp NSNN 35,71 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính 280,165 triệu đồng; thu hồi 10.566m2 đất công bị người dân lấn chiếm và chấn chỉnh trong công tác quản lý đất đai đối với 20.000m2 đất cho thuê sai thẩm quyền; kiến nghị xử lý hành chính đối với 05 tổ chức.

Trong đó, về việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai 09 cuộc thanh tra tại 10 đơn vị; đã ban hành kết luận 02 cuộc, đang dự thảo kết luận 03 cuộc, đang tiến hành thanh tra 04 cuộc trong thời hạn; triển khai 11 cuộc thanh tra việc quản lý tài chính, sử dụng ngân sách tại 11 đơn vị; đã ban hành kết luận 03 cuộc, đang dự thảo két luận 02 cuộc, đang tiến hành thanh tra 06 cuộc; triển khai 03 cuộc thanh tra việc quản lỷ, sử dụng đất đai tại 03 đơn vị; đã kết luận 02 cuộc.

Bên cạnh đó, thanh tra các sở, ngành trong tỉnh triển khai 1.901 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.056 cá nhân và 1.212 tổ chức thuộc các lĩnh vực chuyên ngành quản lý như: Trật tự an toàn giao thông đường bộ, xây dựng, công thương, văn hóa, nông nghiệp, y tế, tư pháp, kế hoạch đầu tư, du lịch, lao động...; đã phát hiện 3.722 đối tượng vi phạm (3.091 cá nhân, 701 tổ chức); đã ban hành 3.583 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (3.065 cá nhân, 638 tổ chức) với số tiền 14,141 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Tài chính qua kiểm tra việc rà soát thẻ BHYT cấp cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2016, 2017 tại BHXH tỉnh Khánh Hòa theo chỉ đạo của Bộ Tài chính đã phát hiện 2.706 thẻ BHYT trùng với số tiền: 2,045.74 tỷ đồng. Đã kiến nghị giảm 2.706 thẻ BHYT trùng, kiến nghị Bộ Tài chính chuyển trả ngân sách cấp tỉnh số tiền 1,982.89 tỷ đồng; kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam nộp trả ngân sách Trung ương 62,9 triệu đồng. Hiện nay, đang chờ ý kiến xử lý của Bộ Tài chính.

Cùng kỳ, toàn tỉnh triển khai 12 cuộc tại 15 đơn vị; đã kết luận 07 cuộc, đang dự thảo kết luận 03 cuộc, đang thanh tra 02 cuộc.

leftcenterrightdel
Trụ sở Thanh tra tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa 

Trong 06 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 110 kết luận thanh tra (gồm 17 kết luận từ kỳ trước chuyển sang và 93 kết luận phát sinh trong kỳ). Trong đó, Thanh tra tỉnh: 11 kết luận (đều là các kết luận từ kỳ trước chuyển sang); Thanh tra Sở, ngành: 84 kết luận và Thanh tra cấp huyện: 15 kết luận (gồm 07 kết luận từ kỳ trước chuyển sang và 08 kết luận phát sinh trong kỳ). Tổng số theo dõi việc thực hiện 112 kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra: 31 kiến nghị xử lý kinh tế với số tiền 1.210,809 triệu đồng, 21 kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 21 cá nhân (đã thực hiện xong) và 63 kiến nghị xử lý khác và khắc phục hậu quả trong công tác quản lý.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan hành chính đã ban hành 33 văn bản chỉ đạo công tác thanh tra; đã tổ chức 45 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về thanh tra khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng với 3.466 người tham dự. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã thực hiện phổ biến tuyên truyền 02 lớp/68 người (tại Hội nghị giao ban Ngành); Thanh tra cấp huyện tổ chức 05 lớp/255 lượt người tham dự; Thanh tra cấp Sở và các đơn vị sự nghiệp tổ chức 38 lớp/3.143 lượt người tham dự.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thanh tra tỉnh tập trung triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được thủ trưởng cùng cấp phê duyệt đảm bảo tiến độ và thời gian theo kế hoạch đề ra.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành rà soát và xử lý chồng chéo trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp đảm bảo thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp./.

Lan Anh