leftcenterrightdel
Huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Theo đó, Thanh tra huyện Cao Phong đã triển khai và ban hành kết luận 03 cuộc thanh tra trách nhiệm, 01 cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; các khoản thu của cha mẹ học sinh; việc quản lý và sử dụng giáo viên, nhân viên; thực hiện quy chế dân chủ đối với các trường học trên địa bàn; 01 cuộc thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền hơn 45 triệu đồng; chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành, thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước, quản lý KT-XH và PCTN, thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh trong quản lý công tác đầu tư xây dựng, quản lý nhà nước; thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN tại các đơn vị được thanh tra; kiến nghị thu hồi số tiền gần 40 triệu đồng; đề nghị đôn đốc thu dứt điểm tiền cho thuê đất công ích của một số hộ còn nợ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Nhằm đảm bảo chất lượng các cuộc thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Chánh Thanh tra huyện đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra theo đúng quy định pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy, các đoàn thanh tra đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về thanh tra, không phát sinh hành vi vi phạm pháp luật của Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên đoàn. Hồ sơ các cuộc thanh tra được lưu trữ đầy đủ, khoa học.

Thời gian tới, Thanh tra huyện Cao Phong tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng QLNN về thanh tra theo quy định; khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 theo chỉ đạo, định hướng của Thanh tra tỉnh Hòa Bình, huyện Ủy, UBND trình Chủ tịch UBND huyện Cao Phong phê duyệt. Thanh tra huyệt đặt mục tiêu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đồng thời, tiếp tục đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra nhằm phát huy hiệu quả, hiệu lực sau thanh tra./.

Kim Dung – Duy Phường