Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, ngày 25/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 560/QD-UBND thành lập Tổ Công tác kiểm tra, rà soát và giải quyết một số vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, nhằm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc, hạn chế tối đa tình trạng tập trung khiếu kiện đông người kéo ra Hà Nội, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp ở địa phương trong việc giải quyết KN, TC.

Đến ngày 01/3/2019, Tổ công tác đã xây dựng Kế hoạch số 15/KH-TCT kiểm tra, rà soát và giải quyết một số vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài; Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 121/QD-TTT ngày 08/3/2019 thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác theo Quyết định số 560/QĐ-UBND. Tổ công tác đã ban hành Văn bản số 01/TCT ngày 22/3/2019 và Văn bản số 02/TCT ngày 25/4/2019 hướng dẫn và yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát, lập danh sách các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài của đơn vị, địa phương, báo cáo Tổ công tác tổng hợp. Đến nay, đã có 17/17 sở ngành và 11/11 huyện, thành phố, thị xã đã kiểm tra, rà soát, báo cáo Tổ công tác của tỉnh.

leftcenterrightdel
 Ảnh mnh họa - Intenet

Tổ công tác đã hoàn thành việc tổng hợp danh sách gồm 22 vụ việc KN phức tạp, kéo dài, phân loại các vụ việc và đã tiến hành kiểm tra tại 07 đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm: Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn và Ban Quản lý các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Qua kiểm tra, rà soát cho thấy các cấp các ngành của tỉnh đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết theo thẩm quyền các vụ việc KN, TC đúng theo quy định của pháp luật, quá trình giải quyết các vụ việc có linh động vận dụng chính sách để giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có đơn thư KN, TC tồn đọng chưa được giải quyết. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh còn 12 vụ việc công dân vẫn tiếp tục gửi đơn KN kéo dài hoặc tập trung khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương ở Hà nội.

Trong năm 2019, UBND tỉnh đã thành lập 02 đoàn công tác ra Hà Nội để vận động một số công dân tập trung khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương trở về địa phương để Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại, giải quyết. Đến thời điểm hiện nay, công dân Bình Định không ra Hà Nội khiếu kiện, nhưng một số công dân vẫn còn gửi đơn KN đến các cơ quan Trung ương và thường xuyên đến Ban Tiếp công dân tỉnh để KN.

Tuy nhiên, một số vụ việc đã được Thanh tra Chính phủ hoặc các Bộ, ngành Trung ương tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết nhưng gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện do công dân không chấp hành, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, vận dụng chính sách để giải quyết, đồng thời tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nhưng công dân vẫn tiếp tục KN, do đó chưa thế giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh đó, một số vụ việc đã được Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật nhưng công dân không khởi kiện đến Tòa án nhân dân để giải quyết theo quy định của pháp luật mà tiếp tục gửi đơn đến các Bộ, ngành Trung ương yêu cầu giải quyết. Khi tiếp nhận đơn, thư của công dân, các Bộ, ngành Trung ương thường chuyển đơn, thư về địa phương yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền, công dân lợi dụng, lấy cớ có ý kiến chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương nên yêu câu địa phương tiếp tục giải quyết, làm cho vụ việc kéo dài./.

Lan Anh