Đó là một trong những nội dung chính trong Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô đề ra trong năm 2018.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ công nhân viên trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn, xây dựng chính quyền cơ quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Theo đó, Công ty sẽ nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác kiểm tra; tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, chi nhánh trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nâng cao đạo đức, kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện các quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong Công ty…cũng là những nội dung quan trọng, không thể thiếu trong Kế hoạch mà Công ty đề ra.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô yêu cầu các Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh căn cứ Kế hoạch của Công ty và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của đơn vị mình và tổ chức triển khai có hiệu quả./.

Lan Anh