Tham dự buổi công bố có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo Cục I, Thanh tra Chính phủ và đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng TTCP nhấn mạnh, cuộc thanh tra đã được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, đạt được mục tiêu đề ra. Qua đó đã chỉ ra một số hạn chế yếu kém trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số huyện, xã thuộc tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng, tỉnh Thái Bình không có vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện những quy định của pháp luật về các mặt công tác này.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng TTCP, đồng thời đánh giá cao kết quả làm việc của đoàn thanh tra. Đồng chí cũng khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc kết luận của đoàn thanh tra.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi công bố kết luận thanh tra:

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình 

 

Dương Thái