Theo Kết luận Thanh tra số 156/KL-TTrB của Thanh tra Bộ Y tế, đối với gói thầu mua thuốc theo tên Genegic năm 2015: Mục đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu quy định tại Mục 1 chương III về Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung đánh giá có yêu cầu tiêu chí đối với đơn vị tham gia dự thầu phải có “số năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính ≥ 36 tháng” tại trang 29 là chưa phù hợp với tiêu chí số 10, Mục 2 Thông tư số 31/2014/TT-BYT ngày 26/9/2014 của Bộ Y tế quy định bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại Hồ sơ mời thầu mua thuốc (Tiêu chí 10, Mục 2 Thông tư số 31/2014/TT-BYT ngày 26/9/2014 của Bộ Y tế quy định tiêu chí đối với đơn vị tham gia dự thầu không quy định số năm hoạt động).

Cũng trong gói thầu này, thông tin về dạng bào chế của một số thuốc chưa đầy đủ và chính xác và còn lẫn dạng bào chế của thuốc với đường dùng của thuốc. Ví dụ: Dạng bào chế của thuốc chỉ ghi là: Gói, viên; mỡ bôi ngoài, kem bôi, nhỏ mũi, gel dùng ngoài, dung dịch tiêm truyền. Bệnh viện thiếu cột thông tin về “đường dùng của thuốc” trong Hồ sơ mời thầu là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC và đã được Bộ Y tế phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2015 của bệnh viện (Thông tin đầy đủ của 01 thuốc phải gồm: Tên hoạt chất; nồng độ hoặc hàm lượng; dạng bào chế; đơn vị tính; số lượng; giá kế hoạch).

leftcenterrightdel
 Nhiều khâu trong công tác đấu thầu mua thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, thiết bị y tế của Bệnh viện Da liễu Trung ương chưa công khai, minh bạch (Ảnh internet)

Đối với các gói thầu thuốc năm 2016, Bệnh viện chưa công khai thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 20, Điều 31 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định phải đăng thông tin công khai lên mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.

Công tác đấu thầu trang thiết bị; mua sắm trang thiết bị y tế đều còn nhiều tồn tại, hạn chế. 

Hồ sơ mời thầu các gói thầu 2015 đều quy định mức bảo đảm dự thầu là 20.000.000 đồng mặc dù giá trị gói thầu của các gói khác nhau và mức bảo đảm như vậy không đủ mức từ 1-3% giá trị gói thầu như theo quy định của Luật Đấu thầu.

Kế hoạch đấu thầu đã được Bộ Y tế phê duyệt và trong Hồ sơ mời thầu của các gói thầu đều quy định theo gói, hình thức lựa chọn nhà thầu: Trọn gói. Nhưng trong quá trình đánh giá hồ sơ mời thầu Bệnh viện lại xét thầu theo từng chủng loại trang thiết bị mà không xét thầu trọn gói và kết quả đấu thầu đã quyết định nhiều nhà thầu trúng thầu trong một gói.

Bên bản mở thầu không ghi đầy đủ các thông tin về bảo đảm dự thầu theo quy định, như: Giá trị, thời hạn bảo đảm dự thầu.

Ngoài ra, Bệnh viện chưa thành lập Hội đồng nghiệm thu mà chỉ phân công các cán bộ kỹ thuật nghiệm thu với nhà thầu.

Về công tác đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế, Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu, Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu, quyết định trúng thầu không nêu tên cơ sở sản xuất của hàng hóa (nhà sản xuất). Cụ thể: Năm 2015, một số mặt hàng: Natricitrat 500 ml/1 lọ, Acid HCL 500 ml/lọ, Ether 500 ml/lọ, lam kính 7102, lam kính đầu mài, dao cạo nấm (Đối với gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư năm 2015). Năm 2016, một số mặt hàng: Test nhanh vicm gan B, Test nhanh chân đoán HIV thế hệ 3, Crytal violet, Saframin, dung dịch lau khử khuẩn sàn nhà, bề mặt (Đối với gói thầu mua sắm hóa chất năm 2016).

Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Y tế kiến nghị Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc, vậi tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm và mua sắm tài sản của Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Bệnh viện phải thực hiện đấu thầu thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Công khai thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 20, Điều 31 Nghị dịnh số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định công khai lên mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu./.

Hoàng Minh