Tập thể lãnh đạo và cán bộ Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình luôn xác định rõ: chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ của ngành y tế nói chung và tập thể cán bộ y, bác sỹ, nhân viên bệnh viện nói riêng, trong đó có trách nhiệm của từng cá nhân mỗi cán bộ, trách nhiệm của người đúng đầu. Chính vì vậy tập thể cán bộ bệnh viện đã nỗ lực không ngừng để đưa Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đáp ứng việc phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận ngày một tốt hơn. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị từng bước hiện đại, quan tâm đào tạo nhân lực về các lĩnh vực chuyên môn, chuyên khoa sâu.

Xác định chất lượng đội ngũ thầy thuốc quyết định chất lượng điều trị, chính vì vậy, Ban Giám đốc bệnh viện đã không ngừng triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn phát huy tinh thần, thái độ y đức cho CBNV y tế của bệnh viên nhằm phục vụ tốt hơn và có trách nhiệm hơn trong công tác khám chữa bệnh.

Đội ngũ y bác sỹ thường xuyên được cử đi học tập, cập nhật các quy trình, kiến thức chuyên sâu mới để phục vụ chẩn đoán, điều trị. Đồng thời bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình còn tăng cường công tác hội chuẩn, bình bệnh án tìm ra phương pháp điều trị tối ưu nhất cho người bệnh, tổ chức các buổi hội thảo, các buổi sinh hoạt chuyên môn nâng cao trình độ nghiệp vụ, tổ chức nhiều đợt học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho các cán bộ nhân viên, xây dựng và đưa vào thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa, lịch sự. Qua đó nâng cao y thức phấn đấu, tự tu dưỡng rèn luyện bản thân và nghiêm túc tự giác hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ y, bác sỹ. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình luôn duy trì “đường dây nóng” và hòm thư góp ý để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của bệnh nhân về các vấn đề của bệnh viện.

Công tác đấu thầu được Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình bảo đảm sự công bằng, minh bạch, các gói thầu cơ bản lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm, thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu được Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình nghiêm túc thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, tiết kiệm một phần ngân sách cho địa phương, đem đến hiệu quả cao hơn trong đầu tư công. Công tác đấu thầu qua mạng bước đầu được triển khai sâu rộng đến các chủ đầu tư.

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các đơn vị thực hiện đúng và minh bạch các bước như: Việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đảm bảo đúng quy định, không yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Bên cạnh đó, Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình còn tổ chức đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu công khai, minh bạch, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt. Theo đó, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu: Mua sắm lắp đặt thiết bị phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh thuộc Công trình: Cải tạo, chuyển đổi công năng Nhà điều hành thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã được thực hiện đúng theo các hướng dẫn và quy định, thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của Luật Đấu thầu, xây dựng Hồ sơ mời thầu, xây dựng tiêu chí xét lựa chọn nhà thầu, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. Đồng thời, thực hiện công khai tất cả thông tin trong quá mình lựa chọn nhà thầu đầy đủ nội dung theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Gói thầu được tổ chức với hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. 

Đối với quy định về mẫu Hồ sơ mời thầu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã lập Hồ sơ mời thầu theo đúng hướng dẫn của thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 11/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Xuyên suốt quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình về cơ bản thực hiện đầy đủ và tuần thủ các quy định có liên quan. Hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng đã đảm bảo sự công bằng, cạnh tranh và minh bạch với các nhà thầu.