leftcenterrightdel
Lễ hội Nghinh Ông biển Gành Hào (huyện Đông Hải) luôn thu hút du khách gần xa 

* TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG

Các lĩnh vực chủ yếu như: thương mại - dịch vụ, nuôi trồng và khai thác thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giao thông nông thôn đều đạt kết quả khá; việc giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản được quan tâm thực hiện. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác cải cách hành chính được chú trọng.

Năm 2018, huyện hoàn thành 17/17 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Điển hình là sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản thực hiện 135.690 tấn, đạt 104,3% kế hoạch, tăng 7,3% so với năm 2017; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện trên 862 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch, tăng 20% so với năm 2017. Đầu tư trên 26 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp, duy tu, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn hơn 57,65km, đạt 144% kế hoạch…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển sản xuất năm 2018 cũng còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, như: Sản xuất nuôi trồng thủy sản còn tiềm ẩn rủi ro do thời tiết, dịch bệnh, nhất là mô hình nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh; giá cả không ổn định. Một số công trình xây dựng chậm tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu, còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Quy mô nền kinh tế của huyện còn nhỏ; các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp còn hạn chế, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thời tiết diễn biến bất thường (nhất là triều cường) làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, sinh hoạt của nhân dân...

leftcenterrightdel
 Diêm dân huyện Đông Hải thu hoạch muối

* QUYẾT TÂM ĐỘT PHÁ

Để phát huy các tiềm năng, thế mạnh từ kinh tế biển và đưa huyện Đông Hải trở thành địa phương phát triển mạnh về kinh tế biển, năm 2019, huyện Đông Hải tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả “5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội” đã được tỉnh xác định. Trong đó chú trọng phát triển nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; thu hút đầu tư năng lượng tái tạo (gồm điện gió, điện mặt trời và phát triển kinh tế biển). Đẩy mạnh phát triển công nghiệp; ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chủ động thu hút, huy động các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng. Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Huyện sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm tạo nên những đột phá cho phát triển kinh tế biển. Đó là tạo điều kiện phát triển đội tàu đánh bắt có công suất lớn. Phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng Cảng cá Gành Hào đạt tiêu chuẩn loại I. Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, ven biển gắn với phát triển du lịch. Phối hợp với tỉnh đầu tư các dự án động lực như: điện gió, điện mặt trời, cảng biển, tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào. Cùng với đó, tập trung phát triển mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến - kết hợp ở các xã phía Tây; phối hợp với các doanh nghiệp đầu tư mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kín ở các xã phía Đông. Phát triển cánh đồng muối chất lượng cao, giảm dần diện tích sản xuất muối truyền thống. Tăng cường khai thác quỹ đất công để đầu tư kết cấu hạ tầng cho thị trấn Gành Hào đạt chuẩn đô thị loại IV và xã Điền Hải đạt chuẩn đô thị loại V…

Để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng này, Đông Hải sẽ tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; phát triển các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của huyện; đẩy mạnh thu hút, mời gọi đầu tư, nhất là trong bối cảnh thực hiện chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0. Triển khai có hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, với trọng tâm là phát triển ngành tôm phù hợp với quy hoạch của tỉnh.

Đặc biệt, huyện sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình số 25-CTr/HU của Huyện ủy về xây dựng Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh cũng như khẳng định những cam kết trong phát triển thời gian tới. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để thành lập mới doanh nghiệp; mời gọi thu hút các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy sản, chế biến muối, công nghiệp cơ khí.

leftcenterrightdel
Tàu cá của ngư dân vào cửa biển thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải sau chuyến đi biển