leftcenterrightdel
 Trạm xử lý nước thải được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường

Công ty TNTT MTV Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên có trụ sở tại Tổ 10, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với tổng số CBNV: 75 người.  Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ bao gồm:

Hoạt động công ích: Quản lý khai thác sử dụng hệ thống các hồ điều hòa, điều tiết, mương, các cống ngăn phục vụ yêu cầu thoát nước đô thị; Duy tu, bảo trì, vận hành hệ thống thoát nước tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Kiểm soát các nguồn xả từ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan đơn vị đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị; Quản lý đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng, khai thác sử dụng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải tại thành phố Thái Nguyên và các đô thị trong tỉnh với các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Quản lý hệ thống thoát nước, xử lý nước thải; Chống gây ngập úng cho đô thị. Khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước các ao hồ. Vận hành khai thác có hiệu quả các công trình thoát nước. Hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ thoát nước.

Nhận thầu thi công xây lắp: Xây dựng các công trình: Giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng, cấp thoát nước và hạ tầng đô thị; San lấp, phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng; Các công trình hoa viên; Đầu tư, liên doanh, liên kết góp vốn cổ phần; Xây dựng các công trình: Giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng, cấp thoát nước và hạ tầng đô thị; San lấp, phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng...

leftcenterrightdel
Hệ thống điện của Công ty được đầu tư, đảm bảo hệ thống máy móc vận hành liên tục 

Năm 2019, Công ty phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ: Tiếp tục quản lý thực hiện các quy trình của việc vận hành và chạy thử Nhà máy xử lý nước thải theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Công ty đề ra mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. Năm 2019, Công ty phấn đấu đạt doanh thu cao hơn năm 2018; đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ, quyền lợi và ổn định cuộc sống cho người lao động.

Thành phố Thái Nguyên đã trên phát triển, đổi mới, hội phập, cảnh quan đô thị đổi thay từng ngày, thành phố khang trang sạch đẹp, ở đó có sự đóng góp quan trọng của Công ty Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên./.

Kim Dung