Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được sự chỉ đạo sát sao, chi tiết cụ thể đã góp phần không nhỏ đối với công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn. Hiểu rõ khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên phải quy hoạch sử dụng có hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng chung và bền vững của nền kinh tế. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phải phù hợp với thống nhất của Quy hoạch chung của cả nước, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 và các Quy hoạch khác của tỉnh.

Công ty Cổ phần Khoáng sản kim loại màu Thành Phát (Thôn Minh Lợi, xã Trung Minh, huyện Yên sơn, tỉnh Tuyên Quang) được thành lập từ năm 2018. Là một doanh nghiệp trẻ mới hoạt động trong lĩnh vực Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt.

Hiện nay, để tồn tại vững chắc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đòi hỏi các doanh nghiệp phải đảm bảo được tốt các yếu tố cơ bản như: Thuận lợi về địa hình, sản lượng khoáng sản, được cấp giấy phép khai thác đầy đủ đúng quy định… Là doanh nghiệp trẻ, vì vậy công ty Thành Phát cũng không tránh khỏi những khó khăn trong công tác quản lý, từ việc triển khai dự án, phân bổ nguồn nhân lực ở mỗi khâu khai thác, chế biến khoảng sản… Ngoài ra, cũng không tránh khỏi việc thời gian đầu mới đi vào hoạt động, công ty còn gặp chút khó khăn trong việc đào tạo người lao động, ban hành chính sách ưu đãi hợp lý để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cũng như người lao động từ các tỉnh khác về đây…

Với đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, nhiệt tình, trong khoảng thời gian ngắn, Công ty Thành Phát đã sớm có những phương án giải quyết, khắc phục những thiếu xót mà bất kỳ doanh nghiệp khai thác khoáng sản nào mới đi vào hoạt động cũng gặp phải. Vì vậy đã nhanh chóng thúc đẩy công ty sớm ổn định đi vào hoạt động và sản xuất.

Bên cạnh đó, Công ty Thành Phát ngừng tìm hiểu để cập nhật ứng dụng, công nghệ xử lý nước thải và khí thải tiên tiến để kiểm soát chặt chẽ thông qua các thiết bị phân tích, giám sát đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Công ty thường xuyên, tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến cho các công nhân và nhân viên Công ty nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Mỗi người lao động phải có ý thức áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường vào hoạt động sản xuất.

Trước các quy định ngày càng khắt khe trong công tác bảo vệ môi trường, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, công ty đã tiến hành nhiều giải pháp hữu hiệu trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Công tác bảo đảm an toàn lao động, chăm lo đời sống cho công nhân viên cũng được công ty phát huy triệt để.

Theo chia sẻ của lãnh đạo công ty: “Công ty sẽ tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp hợp lý nhằm phát huy được năng lực chuyên môn của từng người lao động. Ban Lãnh đạo Công ty tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót để khắc phục; thực hiện nghiêm túc các quy định của phát luật về quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao, vững mạnh.

PV