Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế xã - hội của huyện đã có sự phát triển toàn diện. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã bám sát chỉ tiêu, kế hoạch giao năm 2017 và đề ra những biện pháp triển khai tốt kế hoạch. Do vậy, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm có sự tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 45,2% so với cùng kỳ năm 2016; sản lượng lương thực có hạt đạt kế hoạch giao. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển ổn định, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 8,2% (tương đương tăng 251,5 tấn) so CK năm 2016. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực thực hiện tốt, không xảy ra dịch bệnh. Công công tác XDCB, giải phóng mặt bằng và các vướng mắc có liên quan đến công tác GPMB đã được tập trung chỉ đạo giải quyết. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức diễn ra sôi nổi; công tác y tế, giáo dục, chính sách người có công, chính sách xã hội, lao động việc làm, xóa đói, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Đáng chú ý, UBND huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo để giúp đỡ các xã thực hiện tốt chương trình xây dựng Nông thôn mới. Huyện cũng tếp tục thực hiện đồng bộ các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. tại các xã, đặc biệt là chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí có sự tham gia của người dân. Chỉ đạo tổ chức lễ Phát động Nông thôn mới năm 2017 tại các xã. Theo kết quả rà soát đánh giá tiêu chí Nông thôn mới của các xã theo Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020, đến nay toàn huyện có 03 xã đạt từ 18 - 19 tiêu chí, có 02 xã đạt từ 12 - 14 tiêu chí và có 12 xã đạt từ 7 - 10 tiêu chí. Đã hoàn thành thực hiện các tuyến đường giao thông nông thôn kế hoạch năm 2016 (BTXM năm 2016 được 36,4/36,4km, đạt 100% kế hoạch; rải cấp phối được 22,5/22,5 km, đạt 100% kế hoạch; mở mới 2,0/2,0 km đạt 100% kế hoạch). Chỉ đạo đẩy nhanh kế hoạch làm đường giao thông nông thôn năm 2017; đến nay đổ đường BTXM được 11,3 km; mở mới, tu sửa làm đường ngõ xóm, đường vào khu sản xuất được 4,05 km. Đối với các tiêu chí các hộ dân tự làm: Xây dựng được chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh: 99 chuồng; Hố thu gom, xử lý rác thải gia đình: 471 hố; Vệ sinh nhà cửa thường xuyên: 8077 hộ; Mô hình nhà sạch vườn đẹp: 4 mô hình; Cải tạo nhà dột nát: 62 hộ; làm mới thay thế nhà dột nát: 66 hộ. Huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới; các tổ chức, cá nhân, nhân dân đã ủng hộ, đóng góp tiền ngày công lao động, hiến đất, vật liệu xây dựng...

Trong sản xuất công nghiệp - TTCN, xây dựng cơ bản, các chỉ tiêu đề ra cũng đạt mức cao. Tính riêng lĩnh vực xây dựng cơ bản, tổng số công trình thực hiện năm 2017, tính đến 6 tháng đầu năm là 228 công trình, trong đó 03 dự án vốn vay quỹ phát triển đất, dự án vốn ngân sách nhà nước là 181 công trình (63 CT đã quyết toán, 29 CT đã hoàn thành chờ quyết toán, 25 CT chuyển tiếp từ năm 2016 sang, 108 CT khởi công mới năm 2017). UBND huyện còn chỉ đạo khởi công và chuẩn bị khởi công một số công trình trọng điểm của năm 2017, như: Khu hành chính của huyện; trường học, nhà công vụ giáo viên (đã chỉ đạo khởi công 62 trường) và công trình trạm Y tế,… Chỉ đạo đẩy nhanh một số công trình như sân vận động, hoàn thiện Nhà văn hóa huyện,… Hoàn thành đưa vào sử dụng 01 trường học (trường THCS số 2 Phố Ràng) do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tài trợ. Các hoạt động thương mại, dịch vụ khá ổn định, các mặt hàng đa dạng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm bẩn. 6 tháng đầu năm đã kiểm tra và xử lý 36 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 31,8 triệu đồng.

Theo đánh giá của UBND huyện, trong 6 tháng cuối năm, kinh tế - xã hội của huyện sẽ có nhiều thuận lợi, tuy nhiên theo dự báo vẫn còn nhiều khó khăn: thiên tai, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp bất thường; lãi suất tín dụng tuy có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, khả năng tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn; đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân các nguồn vốn gặp khó khăn do thiếu vốn cho một số công trình trọng điểm. Do đó, UBND huyện cũng đã yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm 2017./.

P.V