Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà thầu, nâng cao chất lượng công trình. Công tác đấu thầu được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền bảo đảm sự công bằng, minh bạch, các công trình cơ bản lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm, thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả. Việc siết chặt công tác đấu thầu góp phần loại bỏ những nhà thầu yếu kém, chây ỳ, không thực hiện đúng cam kết về tiến độ, chất lượng, góp phần đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu được các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, tiết kiệm một phần ngân sách cho địa phương, đem đến hiệu quả cao hơn trong đầu tư công. Công tác đấu thầu qua mạng bước đầu được triển khai sâu rộng đến các chủ đầu tư.

Trong công tác quản lý các đơn vị trúng thầu thi công các dự án luôn được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền đặc biệt quan tâm về tiến độ cũng như chất lượng các công trình. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch Ban quản lý luôn cử cán bộ trực tiếp có mặt tại khu vực dự án thi công để đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra.

Sau khi nhận được phản ánh việc xuất hiện một số vết nứt trên bề mặt công trình dự án đường nối Quốc lộ 49B – Biển Tân An xã Quảng Công (huyện Quảng Điền, TT- Huế)  chủ đầu tư ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền đã chỉ đạo đơn vị thi công ngay lập tức khắc phục để không làm ảnh hưởng đến tuyến đường và có báo cáo sớm nhất đến Ban quản lý.

Dự án này có mục tiêu đáp ứng nhu cầu cấp thiết để phát triển dịch vụ du lịch biển, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Quảng Công và công trình được kỳ vọng mở ra sự phát triển cho địa phương.

Hiện tại, công trình đường này vẫn chưa được nghiệm thu nên Ban quản lý dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục, những đường nứt thẳng sẽ cho cắt lại để đổ bê tông, còn những đường nứt cong yêu cầu dùng xika để xử lý

Được sự chỉ đạo của chủ đầu tư đơn vị thi công đã ngay lập tức khắc phục rút kinh nghiệm và xử lý những vết nứt để đảm bảo về mặt mỹ quan cũng như chất lượng công trình. Đến nay, đã xử lý xong và đang làm các thủ tục hoàn công công trình.

Trải qua hơn 15 năm hoạt động còn nhiều khó khăn nhưng với sự nhạy bén của lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền cùng với sự quan tâm của cấp tỉnh, UBND huyện Quảng Điền và các cấp chính quyền sẽ là điều kiện để BQL hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ đó làm tốt công tác quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.