Sẽ có chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã nghỉ thôi việc do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Đây là một trong các nội dung được xem xét tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII khai mạc hôm 22/7.


leftcenterrightdel
 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khai mạc kỳ họp thứ 16, khóa VII.

6 tháng đầu năm, dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của tỉnh Quảng Trị; hoạt động y tế, giáo dục, du lịch và đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng... Tuy nhiên, kinh tế tại tỉnh Quảng Trị có mức tăng trưởng đứng thứ 16 cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng hơn 4%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng hơn 15%; tổng thu ngân sách đạt 44% dự toán địa phương và 54% dự toán Trung ương giao.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, các “điểm nghẽn” từ đó có giải pháp sát đúng về nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Trị xem xét 37 tờ trình, báo báo, đề án thuộc 3 nhóm nội dung: Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; Điều chỉnh đầu tư công trung hạn; chính sách khuyên công, khuyến nông, hỗ trợ đầu tư các cụm công nghiệp, xây dựng dự án khu đô thị thương mại, dịch vụ, xây dựng nhà ở đô thị; Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã nghỉ thôi việc do dôi dư; giải thể thôn để thành lập thôn mới.

Theo quy định mới, số lượng cán bộ, công chức cấp xã ở mỗi xã, phường, thị trấn bình quân giảm 2 người, toàn tỉnh dôi dư khoảng 180 người... tạo áp lực lớn trong sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh Quảng Trị đã trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã bố trí, sắp xếp lại.

“HĐND sẽ nghe tờ trình chung về các báo cáo và tờ trình đề án. Xem xét các tờ trình, dự thảo các nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các ban để có cơ sở thông qua các nghị quyết chuyên đề, trong đó có chế độ hỗ trợ đối với công chức cấp xã nghỉ thôi việc do sắp xếp dôi dư, việc giải thể thôn mới và thành lập thôn mới theo quy định pháp luật" - ông Nguyễn Văn Hùng cho biết./.


Theo VOV