Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 tới toàn thể các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức và lực lượng vũ trang toàn tỉnh với chủ đề: "Quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp" với 6 nội dung cụ thể. Trong đó, nhấn mạnh đến yếu tố nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan đơn vị trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân. 

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong 
Đặc biệt, với đợt thi đua nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai, 70 năm  Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc trong năm 2018, tỉnh Lào Cai yêu cầu các cán bộ, công chức viên chức đẩy mạnh mục tiêu nâng cao ý thức phục vụ nhân dân cụ thể hóa thành :"2 thạo, 3 đúng, 3 không" (Thạo nghề nghiệp, thạo địa bàn, đúng chính sách, đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định, không vô cảm, không sách nhiễu, không né tránh)...  

Năm 2017, UBND tỉnh Lào Cai đã lựa chọn phát động các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn với chủ đề: "Tăng cường kỷ luật kỷ cương cải cách hành chính xây dựng nếp sống văn hóa văn minh" nhằm hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Kết quả, phong trào thi đua đã tạo ra động lực  góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế  đạt 10,15%; thu nhập bình quân của người dân đạt 51,2 triệu đồng, tăng 11,3% so với năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn  đạt trên 7.500 tỷ đồng bằng 107,4% dự toán, tăng gần 20% so với năm 2016, đây cũng là năm Lào Cai đạt số thu ngân sách cao nhất từ trước tới nay. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn xấp xỉ 25.000 tỷ đồng, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 2,5 tỷ USD, tăng gần 24% so với năm trước. Tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai năm 2017 đạt hơn 3,5 triệu lượt người, tăng 26% so với năm 2016. Lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước với 6,1%.  

Dịp này, Ban tổ chức hội nghị đã  trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba của Chủ tịch nước cho 6 cá nhân điển hình tiên tiến; UBND tỉnh Lào Cai tặng cờ thi đua xuất sắc cho 28 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua toàn diện năm 2017; bằng khen cho 6 tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua toàn diện năm 2017 và 35 tập thế điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2017./.    

Dương Thái