Sáng nay (1/2), tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo “Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.

Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với sự tham gia của Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên.

leftcenterrightdel
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị 
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, trọng tâm của Hội nghị là tập trung thảo luận 3 nội dung lớn: Về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tình trạng suy thoái một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, tham nhũng tiêu cực quan liêu, nguy cơ đe dọa tồn vong của Đảng, của chế độ; Vấn đề bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực hiệu quả và Công tác cán bộ.

Ông Phạm Minh Chính cho rằng, cán bộ là gốc của mọi vấn đề, là then chốt của then chốt. Chúng ta đang ở giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi người cán bộ phải thích ứng với tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo “Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”
Hiện nay, chính sách cán bộ có nhiều bất hợp lý, trong đó chính sách nhà ở chủ yếu dựa vào một chủ thể và ngân sách nhà nước dẫn đến tình trạng “chạy” chính sách. Nhiều cán bộ bị kỷ luật cũng vì tiêu cực, sai phạm, tham nhũng chính sách nhà ở. Ngay trong nội bộ một số cơ quan, trong khi có những cán bộ quá giàu, nhiều đất đai, nhà cửa thì vẫn còn nhiều người phải chật vật, chạy đôn chạy đáo để có nhà ở.

Ông Phạm Minh Chính cho biết, trong đề án tới đây của Trung ương phải sửa được những bất cập, hạn chế hiện nay. Trong đó, hai trọng tâm cần tiếp tục đổi mới là công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán bộ chiến lược và chủ chốt các cấp. Cùng với đó là 2 đột phá về lựa chọn, tìm kiếm nhân tài và đột phá về kiểm soát quyền lực, thay thế bố trí cán bộ. Hiện nay, việc thay thế cán bộ rất khó, muốn thay cũng phải chờ đến cuối nhiệm kỳ.

“Vấn đề về suy thoái và tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng là nguy cơ lớn. Bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực hiệu quả và công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ đã đạt được nhiều thành tựu trong 20 năm qua ngang tầm với nhiệm vụ chưa, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân chưa, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng chưa thì vần còn nhiều vấn đề. Ba vấn đề này tôi hình dung như là một là một cuộc cách mạng trong nội bộ để làm trong sạch, vững mạnh Đảng ta” - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh./.

Theo VOV