Khối thi đua các cơ quan Nội chính thành phố Cần Thơ gồm 07 đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Thành phố và Sở Tư pháp.

leftcenterrightdel

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối đã chủ động phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù đơn vị. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng, cụ thể như: Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; Công an Thành phố phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đề ra nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao chất lượng, kiểm sát chặt chẽ việc lạm dụng bắt khẩn cấp, quả tang; tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra vụ án; hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng”; Tòa án nhân dân Thành phố phát động phong trào thi đua của năm với chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm: “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; Cục Thi hành án dân sự Thành phố tổ chức phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua với chủ đề “Đồng tâm hiệp lực, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, luôn phụng sự và liêm chính vì lợi ích của nhân dân”; Thanh tra Thành phố tổ chức và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp của Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; Sở Tư pháp tổ chức phát động và triển khai phong trào “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỳ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”,... Qua đó, nhiều tập thể và cá nhân trong khối có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng.

Về phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, các đơn vị trong khối tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ, công chức, chiến sĩ và người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; biểu dương, tôn vinh kịp thời, chính xác các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất; nhân rộng điển hình tiên tiến để cổ vũ và động viên mọi người học tập và làm theo.

Đình Thuyết