Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chấp hành các quy định về hoạt động công vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả về văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ hội họp, chấp hành giờ giấc làm việc… trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm đạo đức công vụ, những hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: P.V 

Tính đến tháng 3/2020, tỉnh đã giảm 31 đầu mối thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và tương đương; giảm 08 đầu mối các Chi cục, ban thuộc cơ quan chuyên môn; giảm 29 đầu mối các phòng thuộc Chi cục, ban và giảm 08 cơ quan chuyên môn cấp huyện. Bên cạnh đó, giảm 52 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015; trong đó, giảm do sáp nhập, giải thể 53 đơn vị; giảm do chuyển qua tự đảm bảo chi thường xuyên 18 đơn vị; thành lập mới 19 đơn vị.

Trong những năm qua, việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế công chức được Chính phủ, Bộ Nội vụ giao và chỉ tiêu, lộ trình tinh giản, cơ cấu lại đội ngũ.

Về biên chế công chức, năm 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được giao 2.003 biên chế và 424 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68. Biên chế có mặt tính đến hết tháng 02/2019  là 1.791 biên chế (còn trống 212 biên chế) và 330 hợp đồng lao động (còn trống 57 hợp đồng lao động).

Năm 2020, tỉnh được giao 20.392 chỉ tiêu biên chế viên chức. Số có mặt tính đến ngày 29/02/2020 là 18.351 người (chưa bao gồm số chỉ tiêu đã được phê duyệt nhu cầu tuyển dụng, đang tổ chức tuyển); tỉnh đã cơ bản chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, chỉ còn một số trường hợp hợp đồng khoán việc, hợp đồng hỗ trợ công việc trong phạm vi kinh phí cho phép theo quy định. Về công tác tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong thực hiện tuyển dụng và theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt đối với toàn bộ cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo kế hoạch đến năm 2021, tỉnh sẽ giảm 246 chỉ tiêu tinh giảm biên chế, trong giai đoạn 2015-2021 đã giảm 203 chỉ tiêu, đạt 8,7%. Đối với biên chế viên chức, tỉnh dự kiến giảm ít nhất 2.270 biên chế trong tổng số 21.981 chỉ tiêu; đồng thời, xác định chỉ tiêu và lộ trình tinh giản cụ thể đối với từng đơn vị sự nghiệp đến năm 2021.

Liên quan tới công tác tiếp công dân, lãnh đạo UBND các cấp, các ngành đã thực hiện theo đúng quy định để kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc hướng dẫn công dân liên hệ cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

leftcenterrightdel
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trần Văn Tuấn  phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.V

 

Tổ công tác đề nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo bổ sung việc thực hiện thí điểm sáp nhập một số cơ quan chuyên môn với cơ quan Đảng, đánh giá thuận lợi, khó khăn và kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Bên cạnh đó, báo cáo việc rà soát và xử lý các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ tại Thông báo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48 và Kết luận số 71 của Ban Bí thư. Tổ công tác đề nghị tỉnh khắc phục dứt điểm những hạn chế (nếu còn) trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm chậm nhất trong tháng 12/2020; trường hợp chưa khắc phục trước thời gian trên sẽ bị thu hồi quyết định.

Mặt khác, đề nghị tỉnh sớm triển khai Nghị quyết số 102 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Đối với việc phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm đã được tỉnh làm đạt 100%, tuy nhiên, đề nghị tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới được ban hành. Đẩy nhanh chuyển đổi mô hình hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương trong tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh tiếp thu, giải trình thêm các kiến nghị của Tổ công tác và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện báo cáo, gửi Bộ Nội vụ trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, giao Sở Nội vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các kiến nghị của Tổ công tác và tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản nhằm chấn chỉnh hơn nữa công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Thực tế thời gian qua, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, có thể khẳng định là một cực kinh tế quan trọng của đất nước, do đó, các nhiệm vụ ngày càng nhiều nhưng không được tăng biên chế. Tuy nhiên, tỉnh đã khắc phục, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Các chỉ số PAPI, PAR index, SIPAS tăng theo từng năm trên bảng xếp hạng. Sự đánh giá của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được thể hiện qua chỉ số hài lòng đạt tỷ lệ cao.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: P.V 

Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác, thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND các cấp; chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp và công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tiến hành rà soát các mục tiêu về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 39 của Bộ chính trị và Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Trung ương về sắp xếp các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên.

Đồng thời, tiếp tục rà soát và quản lý chặt chẽ biên chế công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch để đảm bảo tinh giản tối thiểu 10% biên chế đến năm 2021; đẩy mạnh triển khai và thực hiện các quy định mới đã được các cấp thẩm quyền ban hành, đặc biệt là vấn đề phân cấp, giải pháp đối với biên chế giáo dục, y tế theo Nghị quyết 102 của Chính phủ. Tỉnh cần chỉ đạo việc tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh, đề xuất các mục tiêu, nội dung cho giai đoạn 2021-2030, tập trung vào từng lĩnh vực cụ thể theo đặc thù của địa phương./.

Lan Anh