Tại hội nghị, lãnh đạo hai bên đã đánh giá cao kết quả triển khai dự án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã xây dựng trên đất Campuchia; coi đây là sự thể hiện cụ thể, sinh động mối quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.  

Hai bên khẳng định đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; hoàn thành mục tiêu đề ra với 15 dự án đã được tiến hành khởi công, trong đó đã có 12 dự án hoàn thành. Để thực hiện thành công các dự án kể trên, phía Việt Nam đã chuyển kinh phí hỗ trợ hơn 7,5 triệu USD; các địa phương Campuchia đã tiếp nhận kinh phí này để triển khai dự án đúng tiến độ và chất lượng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị giữa Việt Nam và Campuchia

Trên kết quả đã đạt được, hai bên đã thống nhất nội dung, phương hướng, kế hoạch đề ra trong việc sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã xây dựng trên đất Campuchia. Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Biên bản kỳ họp lần thứ II giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia ký ngày 24/11/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2018. 

Phía Campuchia tiếp tục rà soát các Đài Hữu nghị đã xây dựng trên đất Campuchia mà chưa được sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, thông báo cho phía Việt Nam để đề xuất phương án và hỗ trợ kinh phí thực hiện. 

Căn cứ vào tình hình thực tế, nếu thấy cần thiết và phù hợp, sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ hai nước về chủ trương xây mới một số Đài Hữu nghị ở những địa danh có ý nghĩa lịch sử tiêu biểu về sự phối hợp liên minh chiến đấu Việt Nam – Campuchia thuộc các địa phương của Campuchia chưa có Đài Hữu nghị.

                                                                                                                                                                                                                                              Đình Thuyết