leftcenterrightdel
 Công ty Điện lực Củ Chi (thuộc EVNHCMC) kéo điện phục vụ Bệnh viện Dã chiến Củ Chi tháng 2/2020

Theo đó, các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bao gồm các bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế, địa điểm cách ly tập trung; địa điểm quản lý, điều hành mạng viễn thông phục vụ phòng chống dịch của Thành phố; các chốt, trạm kiểm dịch (nếu có) phải được đảm bảo cung cấp điện 24/24. Tuyệt đối không cắt điện công tác, bố trí đầy đủ máy phát điện dự phòng để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng, vật tư để khẩn trương xử lý nếu sự cố xảy ra, gây gián đoạn điện tại các cơ sở nêu trên.

Đối với lực lượng trực tiếp sản xuất, các đơn vị phải chủ động rà soát và chuẩn bị sẵn sàng các phương án, điểm trực vận hành dự phòng, phân chia chế độ ca/kíp hợp lý, phương án bố trí lực lượng cán bộ kỹ thuật nghỉ tập trung ngay tại nơi làm việc để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hoặc khi có cách ly tại trụ sở đơn vị.

Hương Thảo