Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức tiêm vắc-xin đảm bảo nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để vắc-xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc-xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vắc-xin. Xử lý nghiêm, kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm. Người đứng đầu các cấp chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có việc tiêm vắc-xin.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện phải quán triệt quan điểm về số lượng vắc-xin đã tiêm thời gian qua cho các lực lượng là để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức được tiêm. Do đó, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức đã được tiêm, hạn chế tối đa việc đăng tải trên các trang mạng xã hội các thông tin mang tính chất “khoe khoang” đã được tiêm, gây phản cảm trong dư luận, ảnh hưởng đên công tác phòng, chống dịch; đồng thời, phải kịp thời xử lý, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

Đình Thuyết