Triển khai Văn bản số 3058/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các Sở ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc thực hiện chỉ đạo.

UBND tỉnh cũng giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, UBND các địa phương: Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt, quản lý toàn tuyến biên giới, các đường mòn lối mở, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp xuất nhập cảnh không được kiểm soát theo qui định.

Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin từ cộng đồng dân cư để kiểm soát, phát hiện ngay các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, người trở về, hoặc người tiếp xúc gần với người có bệnh, từ vùng dịch; thực hiện ngay các biện pháp cách ly, kiểm soát, phòng chống dịch theo quy định.

UBND các địa phương phối hợp Sở Y tế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng làm việc tại các cơ sở cách ly, cơ sở y tế không được lơ là, chủ quan, tăng cường công tác quản lý tại các cơ sở cách ly tập trung, không để các trường hợp người đang thực hiện cách ly ra khỏi khu vực cách ly, người không có nhiệm vụ vào khu vực cách ly; thực hiện nghiêm việc kiểm soát an toàn thực phẩm, xử lý rác thải y tế tại các cơ sở cách ly, tăng cường các biện pháp kiểm soát việc lây nhiễm chéo có thể xảy ra tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly.

Nếu cá nhân, đơn vị nào để xảy ra có trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 thì cá nhân, đơn vị đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.

Dương Thái