Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội; các Ban, ngành Trung ương có đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Vũ Quang Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước; cùng đại diện các cơ quan: Văn phòng Trung ương; Ban Nội chính TW; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước; Quận ủy Cầu Giấy. 

Về phía Thanh tra Chính phủ có đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng 170 đại biểu đại diện cho 556 đảng viên thuộc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TTCP.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đại hội 

Đại hội được diễn ra trong không khí cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng ủy Khối, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra. Hoà trong không khí đó, trong thời gian qua, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ TTCP đã sôi nổi thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, những kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ TTCP lần thứ XXIII.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư BCS đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, từ nhiều tháng nay, Đảng bộ TTCP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội tại 20 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã có nhiều đổi mới, chuẩn bị chu đáo các văn kiện, dành nhiều thời gian cho thảo luận. Các đại hội đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Cùng với quá trình tổ chức đại hội, cấp ủy, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đã chỉ đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hướng về chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ và các ban tham mưu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng Điều lệ, nguyên tắc, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đúng với quy định, quy trình của Đảng về công tác cán bộ và bám sát yêu cầu trong tình hình mới. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ đại hội các đảng bộ, chi bộ, từ các tổ chức đoàn thể. Những ý kiến đóng góp quý báu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ trân trọng tiếp thu vào các Báo cáo trình tại Đại hội.

 

leftcenterrightdel
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

“Nhìn lại 5 năm qua, kể từ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đến nay, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động TTCP đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, đã đạt được những kết quả quan trọng. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra đều cơ bản hoàn thành; các mặt hoạt động từng bước đi vào nề nếp và có hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả đáng kể”, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, công tác này đã có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và đổi mới phương thức lãnh đạo. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Những kết quả quan trọng đạt được góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Đảng bộ TTCP khóa XXII đề ra. Tuy nhiên, do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch Đại hội 

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm”, đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh, Đại hội có các nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là: Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTTCP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo chương trình, Đại hội sẽ thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các văn kiện quan trọng khác. Tiếp theo, Đại hội tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ khóa XXIII; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau đó, Đại hội sẽ lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Thanh tra Chính phủ, đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị, mỗi đại biểu dự Đại hội hôm nay hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm tham gia thảo luận; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành Nội quy, Quy chế của Đại hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình của Đại hội đề ra./.


Lan Anh - Huy Trần