Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng, tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các mặt công tác của ngành Thanh tra; xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm và giai đoạn của Thanh tra tỉnh. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho người dân.

Về công tác thanh tra, đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra tỉnh có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra kịp thời, hạn chế trùng chéo. Việc triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng về nội dung, thời gian thanh tra theo kế hoạch, từng bước đổi mới phương pháp, rút ngắn thời gian thanh tra trực tiếp và không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của đơn vị. Chất lượng các cuộc thanh tra đã được nâng lên, kết luận, kiến nghị đã giúp đối tượng thanh tra chấn chỉnh và khắc phục, sửa chữa kịp thời các sai phạm; giúp các cơ quan nhà nước tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực được thanh tra. Mặt khác, thường xuyên chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là các quyết định thu hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, chỉ đạo xây dựng lịch tiếp công dân và duy trì tiếp công dân thường xuyên tại Thanh tra tỉnh vào các ngày làm việc; tiếp nhận, xử lý, theo dõi, tổng hợp đơn thư theo đúng quy định. Đặc biệt, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 thành lập Tổ công tác, đôn đốc giải quyết đơn vượt cấp, tồn đọng, kéo dài do Chánh Thanh tra tỉnh làm tổ trưởng; Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý để giải quyết kịp thời ngay khi mới phát sinh vụ việc.

Đảng ủy Thanh tra tỉnh Phú Thọ cũng chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh.

Công tác hiệp thương bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, chuyển ngạch vào ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh luôn được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo chính quyền phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện kịp thời, đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí. (ảnh: Mạnh Dũng)

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ủy Thanh tra tỉnh Phú Thọ quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. Theo đó, đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XII, các chương trình hành động của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; cử cán bộ, đảng viên tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề do Đảng ủy Khối tổ chức. Việc triển khai và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được Đảng ủy quan tâm thường xuyên, góp phần nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

Một trong những kết quả nổi bật về công tác đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh Phú Thọ là thường xuyên chỉ đạo: Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; thực hiện nghiêm túc các thông báo kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền; việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát hàng năm theo quy định. Qua kiểm tra, giám sát không phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm; không có đảng viên và chi bộ nào phải thi hành kỷ luật; không có đơn tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng; không có vụ việc giải quyết khiếu nại, kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Thanh tra tỉnh Phú Thọ xác định mục tiêu chung là tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đồng thời chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan. Trong đó, thực hiện khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra”; phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh gồm 07 đồng chí; bầu đồng chí Hoàng Quang Trung, Chánh Thanh tra tỉnh làm Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025./.

Minh Nguyệt