Ông Nguyễn Mạnh Hùng khiếu nại Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngàỵ 29/11/2019 của UBND huyện Thọ Xuân về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân xã Quảng Phú, có nguồn gốc do Nông trường Thống Nhất giao không đúng thấm quyền. 

Ông cho rằng thời điểm Nông trường giao đất cho gia đình làm nhà ở là trước ngày 15/10/1993 và đã nộp 1.600.000 đồng nên không phải nộp thêm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 02/7/2020, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Hùng. Theo đó, kết luận nội dung khiếu nại của ông Hùng là không đúng. 

Không đồng ý, ông Hùng có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xác minh nội dung khiếu nại của công dân.

Ngày 17/12/2020, Sở TN&MT có Báo cáo số 206/BC- STNMT về kết quả xác mình khiếu nại của ông Nguyên Mạnh Hùng ở xóm 7, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Theo đó, Sở này đã kiểm tra hồ sơ quản lý đất đai gồm Tờ số 38 - Bản đồ giải thửa Đội 1/5 đơn vị Sơn Phòng, Nông trường, Mặt bằng quy hoạch khu dân cư, Hồ sơ đo đạc địa chính năm 2002 xã Quảng Phú, Trích bản đồ hiện trạng diện tích đất Nông trường đề nghị thu hồi, Bản trích đo địa chính lập ngày 10/10/2019 do Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ kỹ thuật đất đai Hòa Thắng thực hiện. Đồng thời, làm việc với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan như Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa (trước đây là Nông trường Thống Nhất) và UBND thị trấn Thống Nhất vào các ngày 24/8/2020, 11/9/2020 và 29/9/2020, theo đó việc quản lý đất đai thuộc về Nông trường.

leftcenterrightdel
Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Sở TN&MT cũng đã làm việc với các ông nguyên là cán bộ thị trấn và cán bộ Nông trường. 

Ông Lê Đức Thành, nguyên cán bộ quản lý ruộng đất Nông trường giai đoạn từ năm 1988 đến năm 2008, cho biết, đối với các trường hợp là cán bộ công nhân viên đủ điều kiện thì được Nông trường giao đến từng hộ, nhưng không lập biên bản bàn giao đất, thời điểm giao đất từ cho các hộ được xác định bắt đầu từ tháng 3/1994 - tháng 10/1994. 

Theo ông Đinh Trọng Lượng, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Thống Nhất, giai đoạn 1999-2004, UBND thị trấn chỉ xác nhận nội dung ông Hùng có hộ khẩu tại UBND thị trấn, không xác nhận các nội dung khác trong đơn, vì UBND thị trấn không có thẩm quyền, tức không có đất.

Còn các ông Lê Duy Bình và Khương Văn Bích, nguyên kế toán và thủ quỹ UBND thị trấn, giai đoạn thu tiền của các hộ; ông Lê Văn Phiệt, nguyên thủ quỹ Nông trường từ tháng 3/1993 đến năm 1996, cho biết việc thu tiền và nộp tiền của các hộ, trong đó có hộ ông Hùng là có thật, chữ ký tại các phiếu thu là đúng, tiền thu được nộp vào quỹ, hộ ông Hùng có 02 phiếu nộp tiền (01 phiếu năm 1994 và 01 năm 2001), ngoài ra không còn phiếu nộp tiền nào khác.

Sở TN&MT cho rằng, việc ông Hùng khẳng định thời điểm Nông trường giao đất cho gia đình từ tháng 3 năm 1993 mà không có hồ sơ chứng minh là không có cơ sở xem xét giải quyết. Thời điểm hộ ông Hùng sử dụng đất là trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 là phù hợp.

Thửa đất hộ ông Hùng chưa có nhà ở, sử dụng ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, phù hợp với Quy hoạch Nông thôn mới xã Quảng Phú đến năm 2020, được UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt tại Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 nên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Ngoài ra, mặc dù hộ ông Hùng đang sử dụng 248,7m2 nhưng theo quy định của UBND tỉnh thì hạn mức công nhận đất ở cho hộ ông Hùng tối đa chỉ  là 200m2.

Kết quả làm việc ngày 11/9/2020 với các ông nguyên là kế toán và thủ quỹ của UBND thị trấn và thủ quỹ của Nông trường giai đoạn giao đất cho các hộ thì các ông đều khẳng định việc các hộ nộp tiền là đúng và chữ ký tại các phiếu thu là đúng chữ ký, tiền thu được nộp vào quỹ cơ quan. Qua kiểm tra nội dung 02 phiếu nộp tiền của hộ ông Hùng cho thấy, đối với Phiếu thu số 113 ngày 18/9/1994, ghi thu tiền lệ phí sử dụng đất thổ cư, số tiền 600.000 đồng cho UBND thị trấn, có chữ ký của kế toán và thủ quỹ và Phiếu thu số 606 ngày 27/8/2001, xin cấp đất ở và tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, số tiền 1.000.000 đồng cho UBND thị trấn, có chữ ký của người nộp tiền, kế toán trưởng, thủ quỹ và dấu treo của UBND thị trấn. 

Căn cứ theo quy định, xem xét và công nhận việc hộ ông Hùng đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất từ năm 1994. Ngoài ra việc thu tiền sử dụng đất khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hùng được thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan.

Do đó, Sở TN&MT cho rằng việc UBND huyện Thọ Xuân không công nhận 02 phiếu nộp tiền nêu trên của hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng và xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ là không đúng quy định.

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và kết quả làm việc với các cá nhân, tổ chức có liên quan, Sở TN&MT đã nêu trong báo cáo: Thời điểm giao đất cho hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004. Ông Hùng khiếu nại cho rằng, thửa đất hiện gia đình đang ở được Nông trường giao đất trước ngày 15/10/1993 là không có cơ sở. Ngoài ra, thửa đất của gia đình ông Hùng, chưa có nhà ở, hiện đang trồng cây hàng năm, có nguồn gốc do Nông trường giao trái thẩm quyền trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, sử dụng ổn định, liên tục, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, nên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Liên quan đến tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở TN&MT đánh giá, do hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng đã nộp 1.600.000 đồng (gồm 600.000 đồng tại Phiếu thu số 113 ngày 18/9/1994 và 1.000.000 đồng tại Phiếu thu 606 ngày 27/8/2001) để được sử dụng đất, nên đủ điều kiện được xem xét công nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định việc ông Nguyễn Mạnh Hùng khiếu nại cho rằng thửa đất hiện gia đình được Nông trường giao đất trước ngày 15/10/1993 là không có cơ sở. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Thọ Xuân xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng đối với thửa đất diện tích 248,7m2 tại xã Quảng Phú theo quy định, riêng nghĩa vụ tài chính thì thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 thay vì Khoản 2, Điều 8 của Nghị định này như trước đây.

Hồng Dân