Theo đó, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xác minh làm rõ nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dần, khiếu nại Quyết định số 8298/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả về việc giải quyết khiếu nại của bà liên quan đến việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất đối với một phần diện tích đã được UBND thành phố Cẩm Phả cấp cho hộ ông Tô Bá Đoài. Bên cạnh đó, ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức đối thoại và báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại trên với Chủ tịch UBND tỉnh theo thời hạn quy định của pháp luật.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Dần khiếu nại về việc cấp Giấy CNQSD đất cho ông Tô Bá Đoài (hộ giáp ranh liền kề - phía Đông) không đúng ranh giới, diện tích sử dụng đất, làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của gia đình bà.

Tại Quyết định 8298/QĐ-UBND ngày 24/12/2020, UBND thành phố Cẩm Phả nêu rõ, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ Giấy CNQSD đất và nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất đối với hộ ông Tô Bá Đoài và hộ bà Nguyễn Thị Dần cho thấy việc UBND thị xã Cẩm Phả (nay là thành phố Cẩm Phả) cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ dân là đúng trình tự, thủ tục quy định; đúng nguồn gốc, ranh giới, quá trình quản lý, sử dụng đất và Bản đồ Địa chính phường Cẩm Thủy năm 2001 đã được các hộ ký xác nhận; không có việc chồng lấn ranh giới, diện tích đất giữa hộ ông Tô Bá Đoài và hộ ông Trần Quang Tỵ, nay đã chuyển nhượng cho hộ bà Nguyễn Thị Dần.

Trên cơ sở tường bao phân định ranh giới các thửa đất và Bản đồ địa chính phường Cẩm Thủy năm 2001, Công ty cổ phần Đo đạc bản đồ và kiến trúc quy hoạch Việt Nam đã đo vẽ lại diện tích thửa đất hộ ông Đoài và hộ bà Dần, phương pháp đo bằng Máy toàn đạc điện tử.

Kết quả đo vẽ thể hiện tổng diện tích đất thực tế hộ ông Đoài đang quản lý, sử dụng giảm 2,9m2 so với diện tích đo vẽ Bản đồ địa chính năm 2001; giảm 16,3m2 so với Giấy CNQSD đất cấp năm 2009. Mặt khác diện tích đất thực tế hộ bà Dần đang quản lý, sử dụng tăng 7,6m2 so với diện tích đo vẽ Bản đồ địa chính năm 2001; tăng 3,65m2 so với diện tích kiểm tra để cấp Giấy CNQSD đất năm 2007.

leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VTC News

Như vậy, bà Nguyễn Thị Dần khiếu nại về việc cấp Giấy CNQSD đất cho ông Tô Bá Đoài không đúng ranh giới, diện tích sử dụng đất, làm ảnh hường đến việc sử dụng đất của gia đình bà là không có cơ sở.

Đến thời điểm ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại, bà Dần không có ý kiến gì về việc mời đơn vị có tư cách pháp nhân, độc lập kiểm tra lại kết quả đo vẽ tại sơ đồ khảo sát hiện trạng sử dụng đất ngày 16/11/2020 của Công ty cổ phần Đo đạc Bản đồ và Kiến trúc quy hoạch Việt Nam.

Theo đó, UBND thành phố Cẩm Phả không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dần. Đồng thời, yêu cầu hộ bà Nguyễn Thị Dần, ông Tô Bá Đoài và các hộ dân có liên quan quản lý, sử dụng đúng ranh giới, mục đích sử dụng đất; thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Mặt khác, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Cẩm Thủy hướng dẫn bà Nguyễn Thị Dần thực hiện trình tự, thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng diện tích, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất./.

Lan Anh