Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo của Thanh tra 16 bộ, ngành và 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe và thảo luận 4 chuyên đề về “Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức” của DAHP Thanh tra Bộ Nội vụ; “Phần mềm thanh tra xây dựng cơ bản” của DAHP Thanh tra tỉnh Khánh Hòa; “Hệ thống số hóa hồ sơ dữ liệu Thanh tra Hà Tĩnh” của DAHP Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh và “Quy trình thanh tra tài chính tại các cơ quan hành chính” của DAHP Thanh tra Bộ Tài chính.


Phó Tổng Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo dự án Trần Đức Lượng

Trong đó, Hội nghị đã đánh giá rất cao tính ứng dụng thực tiễn của Phần mềm Thanh tra xây dựng cơ bản của DAHP Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, do PGS.TS Nguyễn Xuân Toản chủ trì. Đây là phần mềm hỗ trợ cho công tác lập, phân tích và kiểm tra nhanh các hồ sơ dự toán, quyết toán và giá đấu thầu trong xây dựng. Được biết, đây là một bài toán thực hiện theo quy trình ngược rất phức tạp. Việc kiểm tra các hồ sơ dự toán, quyết toán và giá đấu thầu trong xây dựng đòi hỏi mất nhiều thời gian và công sức hơn bài toán thuận.


Ông Hoàng Quốc Tráng – Thanh tra Bộ Nội vụ

Ông Phạm Đình Thống  - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

Phần mềm Thanh tra xây dựng cơ bản đã tự động hóa và giảm 50 – 90% công việc mà các thanh tra viên cần phải thực hiện theo cách truyền thống. Hồ sơ của đối tượng thanh tra được máy nạp vào một ngăn chứa của cơ sở dữ liệu. Hồ sơ thanh tra được máy tự phát sinh và nạp vào một ngăn mới của cơ sở dữ liệu và có thể thay đổi. Máy tự động phân tích và phát hiện sai số theo mức độ sai khác yêu cầu. Ý nghĩa thực tiễn của phần mềm Thanh tra xây dựng cơ bản là có thể phân tích và kiểm tra hồ sơ dự toán, thanh quyết toán và đấu thầu trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi, điện dân dụng, điện công nghiệp, bưu chính, viễn thông,…


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, thời gian qua, việc chồng chéo trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán là một sự thật. Để giảm thiểu sự chồng chéo này, chúng ta đã tích cực kế hoạch hóa hoạt động thanh tra, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu ngành và cơ quan thanh tra các bộ, ngành, địa phương và phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra. Kết quả của các dự án hợp phần với các đầu ra mang tính ứng dụng cao cũng góp phần không nhỏ tới nỗ lực nâng cao hiệu quả, năng lực ngành thanh tra; đồng thời giảm thiểu sự trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động của ngành.


Về việc chuyển giao các đầu ra của Chương trình Poscis, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng cần tích cực nhân rộng bằng cách in ấn sản phẩm, tích hợp phần mềm và chuyển giao cho các bộ, ngành, địa phương,. Phần mềm Thanh tra xây dựng cơ bản  - một sản phẩm đầu ra của DAHP Thanh tra tỉnh Khánh Hòa mặc dù không giải quyết được tất cả các bài toán về đầu tư, xây dựng vì dựa chủ yếu vào 3 yếu tố: đơn giá, định mức, khối lượng. Nhưng không thể phủ nhận phần mềm đó có rất nhiều tiện ích, nhất là trong lĩnh vực xây lắp. Sử dụng phần mềm đó có thể giảm 2/3 thời gian hoạt động thanh tra. Chính vì thế, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu cơ quan thanh tra các bộ, các cấp, địa phương cần sớm hiện đại hóa phần cứng có thể thích ứng được phần mềm và sớm triển khai phương án ứng dụng phần mềm.  Việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng phần mềm do các đơn vị chủ động mời chuyên gia hỗ trợ. Ngoài ra, nhiều sản phẩm đầu ra của Poscis cũng được tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo để nhân rộng thông qua các lớp nghiệp vụ thanh tra viên, góp phần thiết thực nâng cao năng lực tổng thể ngành thanh tra./.

K. Dung