Ngày 10/02/2020, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 678/QĐ-UBND để thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai trong việc ký ban hành Thông báo số 880/TB-UBND ngày 06/6/2018, có nội dung thông báo thu hồi đất và Quyết định số 1149/QĐ-CTUBND ngày 08/4/2019 về việc kiểm đếm bắt buộc đối với hộ bà Nguyễn Thị Minh Châu để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng và tu bổ tôn tạo di tích chùa Sét khu vực I phường Tân Mai trái pháp luật, không công khai hồ sơ pháp lý của dự án, có dấu hiệu bưng bít thông tin, lừa dối người dân trong quá trình triển khai thực hiện dự án và không giải quyết khiếu nại của công dân.

Thanh tra thành phố Hà Nội căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan đã có các báo cáo số: 1551/BC-TTTP(P5) ngày 16/4/2020, 5756/TTTP-P5 ngày 30/11/2020 về kết quả xác minh nội dung tố cáo.  

Đối với nội dung thứ nhất, công dân tố cáo ông Nguyễn Quang Hiếu ký Thông báo số 880/TB-UBND ngày 06/6/2018 về việc thu hồi đất và Quyết định số 1149/QĐ-CTUBND ngày 08/4/2019 về việc kiểm đếm bắt buộc đối với bà Nguyễn Thị Minh Châu khi thu hồi đất thực hiện dự án giải phóng mặt bằng và tu bổ tôn tạo di tích chùa Sét khu vực I không đúng căn cứ pháp lý. Thanh tra thành phố nhận thấy công dân có đơn tố cáo ông Nguyễn Quang Hiếu về nội dung nêu trên, đồng thời có đơn khởi kiện sang cơ quan Tòa án đối với cùng nội dung. Sau đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm tại có Thông báo số 326/TBTL-HCST ngày 01/11/2019.

Nội dung thứ hai, công dân tố cáo ông Nguyễn Quang Hiếu không công khai hồ sơ pháp lý của dự án, qua kiểm tra, xác minh cho thấy, dự án giải phóng mặt bằng và tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sét khu vực I là dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013; dự án thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hoàng Mai và nguồn vốn hợp pháp khác để giải phóng mặt bằng và tôn tạo di tích chùa Sét. Dự án có trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 quận Hoàng Mai, kế hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai năm 2018. Việc thẩm định, phê duyệt dự án đã được HĐND quận Hoàng Mai, UBND quận Hoàng Mai thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của Luật Đầu tư công, quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định về đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội.

Sau khi dự án này được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND quận, UBND phường Tân Mai đã thực hiện niêm yết công khai các hồ sơ pháp lý của dự án tại trụ sở UBND phường và thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của phường, niêm yết công khai toàn bộ các văn bản pháp lý liên quan như: văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án, văn bản chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở, kế hoạch thu hồi đất… tổ chức dựng pano bản vẽ hiện trạng khu đất và quy hoạch tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 1/500 tại ngõ 521 phố Trương Định và sân chùa Sét, trên pano có các nội dung liên quan về dự án.

 

leftcenterrightdel
Quận Hoàng Mai, nơi có nội dung tố cáo của công dân. Ảnh:H.D 

Tiếp đến ngày 26/11/2017, UBND phường Tân Mai đã phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận tổ chức họp dân để công bố các văn bản liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, sau đó, tại buổi làm việc ngày 26/11/2018, công dân không ký biên bản và không có ý kiến đề nghị cung cấp biên bản làm việc. Do đó, nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Quang Hiếu không công khai hồ sơ pháp lý của dự án; không cung cấp biên bản cuộc họp ngày 26/11/2018 cho bà Nguyễn Thị Minh Châu là không có cơ sở, Báo cáo của Thanh tra thành phố Hà Nội nêu rõ.

Đối với nội dung tố cáo thứ 3, công dân tố cáo ông Nguyễn Quang Hiếu không giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh Châu đối với Thông báo số 880/TB-UBND ngày 06/6/2018 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất và Quyết định số 1149/QĐ-CTUBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về kiểm đếm bắt buộc theo đúng quy định của Luật Khiếu nại.

Kết quả xác minh cho thấy, UBND quận Hoàng Mai nhận được 03 đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh Châu đối với Thông báo thu hồi đất số 880/TB-UBND ngày 06/6/2018 của UBND quận Hoàng Mai gửi qua đường bưu điện. Tại các đơn này không có nội dung khiếu nại Quyết định số 1149/QĐ-CTUBND ngày 8/4/2019 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai. Sau đó, UBND quận đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tham mưu giải quyết theo quy định. Tuy đây là các đơn khiếu nại, nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận lại tham mưu UBND quận ban hành Văn bản số 2130/UBND-TNMT ngày 04/9/2018 trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Minh Châu.  

Phải đến ngày 18/4/2019, sau 7 tháng kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại lần 1, phòng chức năng trên mới tham mưu UBND quận ban hành Thông báo số 504/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn khiếu nại của công dân, là chậm thụ lý giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại. Trách nhiệm chính thuộc Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường giai đoạn năm 2018 trong công tác tham mưu giải quyết khiếu nại của công dân, Bên cạnh đó, có trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Thanh tra thành phố đánh giá tại các báo cáo của mình.

Trong quá trình thụ lý giải quyết khiếu nại, bà Nguyễn Thị Minh Châu có ý kiến không yêu cầu giải quyết khiếu nại đối với Thông báo thu hồi đất số 880/TB-UBND ngày 06/6/2018 của UBND quận Hoàng Mai nữa do đã gửi đơn khởi kiện hành chính. 

Ngày 26/9/2019, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Quyết định số 5325/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại. Sau đó, UBND quận Hoàng Mai cũng không nhận được đơn khiếu nại của bà Châu đối với Quyết định số 1149/QĐ-CTUBND ngày 8/4/2019 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về việc kiểm đếm bắt buộc.

Thanh tra thành phố Hà Nội cho rằng, việc công dân tố cáo ông Nguyễn Quang Hiếu không giải quyết khiếu nại đối với Thông báo số 880/TB-UBND ngày 06/6/2018 về việc thu hồi đất và Quyết định số 1149/QĐ-CTUBND ngày 08/4/2019 về kiểm đếm bắt buộc theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, là không đúng.

Căn cứ vào các báo cáo của Thanh tra Thành phố, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận: 

Đối với nội dung tố cáo 1, UBND thành phố quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nội dung tố cáo do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm. 

Đối với nội dung tố cáo số 2 và số 3, là tố cáo sai. Tuy nhiên, do có thiếu sót trong việc tham mưu giải quyết khiếu nại của công dân nên Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những thiếu sót này, Kết luận số 01/KL-UBND ngày 04/01/2021 nhấn mạnh./.

Hồng Dân