Thanh tra Chính phủ giao bổ sung vụ việc để Tổ công tác kiểm tra, xác minh liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị của một số công dân, địa chỉ tại ngõ 15, phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, với nội dung: UBND quận Ba Đình cấp Giấy phép xây dựng nhà ở cho ông Lê Công không đúng thẩm quyền, vi phạm pháp luật, tạo điều kiện cho chủ đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với lô đất B3, phía Nam số 13 phố Sơn Tây (nay là số 15 phố Sơn Tây). 

Trong đơn tập thể gửi Thanh tra Chính phủ, các công dân phản ánh, kiến nghị về việc UBND quận Ba Đình cấp Giấy phép xây dựng sai thẩm quyền, điều chỉnh Giấy phép xây dựng trái với quy hoạch đã được phê duyệt, vi phạm Luật Xây dựng, tạo điều kiện cho chủ đầu tư chuyển đổi mục đích sứ dụng đất đối với lô B3 phía Nam số 13 phố Sơn Tây (nay là số 15 phố Sơn Tây).

Theo đơn, ngày 24/9/2019, UBND quận Ba Đình cấp giấy phép xây dựng số 447/GPXD-UBND cho gia đình ông Lê Công xây dựng nhà ở tại lô B3 phía Nam số 15 phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình. 

Ngày 18/12/2019, UBND quận Ba Đình có Văn bản số 617/GPXD-UBND điều chỉnh Giấy phép xây dựng số 447/GPXD-UBND ngày 24/9/2019 bổ sung thêm các tầng hầm 2, 3, 4 không đúng với quy định tại Quyết định số 20/2016/QD-UBND ngày 24/6/2016 và Quyết định số 12/201 8/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội và Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

leftcenterrightdel
Trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh H.D

Công dân đã có đơn gửi đến UBND thành phố Hà Nội nhưng chưa được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm.

Trước đó, ngày 28/12/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 804/QĐ-TTCP về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến một số vụ việc trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: (1) Vụ việc khiếu nại của bà Hoàng Thị Hồng Chiên, bà Nguyễn Thị Thu Tình và 03 hộ dân tại tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9932/VPCP-V.I ngày 27/11/2020; (2) vụ việc của bà Lê Thị Yến, ông Phạm Đức Hạnh và một số công dân địa chỉ Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; (3) vụ việc của ông Ngô Văn Bé và một số công dân đề nghị trả lại đường đi và rãnh thoát nước của các hộ dân (528 m2), thuộc khu tập thể khu C, cầu Thăng Long, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; (4) Vụ việc của ông Lê Ngọc Côn và các hộ dân Khu tập thể Công ty Vận tải ô tô số 3, thành phố Hà Nội theo Văn bản số 5127/VPCP-V.I ngày 12/6/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ giao Tổ công tác kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ trong thời gian 45 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định; Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục I, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

Hồng Dân