Trước đó, ngày 21/12/2020 Chánh Thanh tra Thành phố có Báo cáo số 6155/BC-TTTT-P5 về nội dung khiếu nại của ông Vũ Văn Quyết. Cụ thể, công dân khiếu nại Quyết định số 5521/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về giải quyết khiếu nại lần đầu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình ông khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng đường vành đai 2,5 trên địa bàn quận Hoàng Mai, cụ thể ông Quyết đề nghị: bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất bị thu hồi, bố trí tái định cư do gia đình ông Quyết đã sinh sống ổn định tại địa chỉ giải phóng mặt bằng từ năm 1996 đến nay và không còn nơi ở nào khác trên địa bàn. Việc UBND quận Hoàng Mai xác định thời điểm công trình xây dựng sau ngày 01/7/2004 là không đúng, đề nghị xác định lại thời điểm xây dựng công trình.

Đối với nội dung về đề nghị được bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất bị thu hồi, qua xác minh nhận thấy, theo các giấy tờ do ông Phạm Trung Kiên - đại diện những người thừa kế hợp pháp của ông Phạm Văn Thịnh cung cấp, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất như sau: ngày 7/2/1956, Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất mang tên ông Phạm Văn Vượng (ông ngoại ông Quyết), gồm 13 thửa, tổng diện tích 02 mẫu 02 sào 7,5 thước, gồm đất nông nghiệp, đất ở, đất ao ở nhiều xứ đồng. Sau khi ông Vượng chết, tháng 4/1974 bà Phạm Thị Nhờ (vợ ông Vượng) có giấy cho con trai cả là ông Phạm Văn Thịnh 3 thửa ruộng diện tích 02 sào 19 thước tại khu cổ Ngựa, 01 thừa diện tích 03 sào 10 thước tại khu Đồng Sâu và thửa 188 diện tích 320m2 tại giấy cho đất có chữ ký cùa các con ông Vượng, bà Nhỡ, gồm: Phạm Văn Thịnh, Phạm Văn Thực, Phạm Thị Thự, Phạm Thị Ngán, Phạm Thị Ngần, không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thấm quyền). 

Ngày 13/3/1978, Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Thịnh, xã Thịnh Liệt chứng nhận sau khi khoanh vùng nên đã đối các thửa mộng trên sang khu đồng Mà Dứa cho ông Phạm Văn Thịnh. Ngày 19/3/1988, Hợp tác xã nông nghiệp có Giấy giao ruộng kèm sơ đồ giao ruộng của cho ông Phạm Văn Thịnh với diện tích 1.440m2 tại xứ đồng Cột Đát. Khi ông Thịnh chết, ông Phạm Văn Doanh (là con trai) kê khai thuế nông nghiệp năm 1995 với diện tích 1.462m2, trong đó cán bộ đội thuế xã Thịnh Liệt xác nhận từ năm 1995 trở về trước ông Phạm Văn Thịnh nộp thuế đầy đủ. Bản đồ địa chính xã Thịnh Liệt lập theo Chi thị 299/TTg đo vẽ năm 1991 và sổ địa thể hiện ông Phạm Văn Thịnh là chủ sử dụng của 3 thửa đất số 68, 69, 70 tờ bản đồ số 15 với tổng diện tích là 1.343m2. Trên thực tế, hộ ông Thịnh không sinh sống tại thửa đất mà 04 người em của ông Thịnh là ông Thực, bà Thự, bà Ngân, bà Ngần về sinh sống tại các thừa đất từ khoảng năm 1990 và tự chia tách đất cho các con của mình sử dựng trong đó có ông Vũ Văn Quyết (cháu ngoại ông Vượng).

leftcenterrightdel
 UBND quận Hoàng Mai, nơi ban hành quyết định giải quyết KN lần đầu. Ảnh: H.D

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng tuyến đường 2,5, UBND quận Hoàng Mai đã căn cứ vào các hồ sơ tài liệu về nguồn gốc thửa đất do ông Phạm Trung Kiên - đại diện người thừa kế hợp pháp của ông Phạm Văn Thịnh cung cấp, hồ sơ địa chính, xác nhận của UBND phường Thịnh Liệt và ý kiến của liên ngành thành phố để ban hành quyết định thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ về đất cho ông Phạm Trung Kiên - đại diện những người thừa kế hợp pháp của ông Phạm Văn Thịnh. Việc ông Vũ Văn Quyết đề nghị được bồi thường đổi với toàn bộ diện tích đất bị thu hồi của gia đình ông khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5, là chưa đủ cơ sở để xem xét. Nội dung khiếu nại cùa công dân, là sai. Trường hợp có phát sinh tranh chấp, UBND quận Hoàng Mai chuyển sổ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tài khoản tạm giữ Kho bạc Nhà nước theo quy định. Sau khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thi chi trả tiền cho đối tượng được thụ hưởng.

Đối với nội dung công dân khiếu nại đề nghị được bố trí tái định cư do gia đình đã sinh sống ổn định tại địa chỉ giải phóng mặt bằng từ năm 1996 đến nay và không còn nơi ở nào khác trên địa bàn. Theo xác nhận của UBND phường Thịnh Liệt, hộ ông Quyết gồm 3 nhân khẩu là ông Quyết cùng vợ và con đang sinh sống ổn định tại địa chỉ GPMB và không còn nơi ăn ở nào khác trên địa bàn phường. Xác nhận của công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng nơi ông Quyết đăng ký hộ khẩu thường trú thể hiện: ông Quyết không sinh sống và không còn nơi ăn ở nào khác tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên, do phần diện tích đất hộ ông Vũ Văn Quyết đang sử dụng và bị thu hồi không được bồi thường, hồ trợ về đất nên không đủ điều kiện để xét tái định cư theo quy định tại Khoản 1, Điều 27 Quyết định so 10/2017/QD-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố. Do đó khiếu nại của công dân, là sai.

Tuy nhiên, để giải quyết khó khăn về chỗ ở cho các trường hợp tại Dự án, ngày 18/10/2019 UBND Thành phố đã có văn bản số 9929/VP-GPMB cho phép UBND quận Hoàng Mai lập, phê duyệt phương án cho mỗi hộ, trong đó có hộ gia đình ông Quyết được mua 01 căn hộ tại quỹ nhà xã hội do Sở Xây dựng giới thiệu...

Qua báo cáo xác minh của Thanh tra Thành phố, việc ông Vũ Văn Quyết đề nghị được bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất bị thu hồi , bố trí tái định cư, xác định lại thời điểm xây dựng công trình xây dựng là không có cơ sở để xem xét giải quyết. "Nội dung khiếu nại của công dân là sai” Quyết định nêu rõ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đồng ý và giữ nguyên nội dung Quyết định số 5521/QĐ-CTUBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Vũ Văn Quyết. Giao UBND quận Hoàng Mai chuyển số tiền bồi thường, hồ trợ về đất vào tài khoản tạm giữ Kho bạc Nhà nước theo quy định. Sau khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thì chi trả tiền cho đối tượng được thụ hưởng./.

Hồng Dân