Cụ thể: ông Phạm Đình Khoa ở đỉa chỉ thôn Hội Thành, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn có đơn khiếu nại yêu cầu hỗ trợ di dời tàu thuyền đến nơi neo đậu mới cho hộ gia đình ông do giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Khu Phi thuế quan thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Ngày 01/11/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có Văn bản số 1292/BQL-GPMB về việc trả lời đơn khiếu nại của ông Phạm Đình Khoa với nội dung: Ngày 21/4/2014, UBND xã Nhơn Hội có Văn bản số 31/UBND-ĐC xác nhận bổ sung tàu thuyền của hộ gia đình ở thôn Hội Lợi bị ảnh hưởng GPMB Dự án Khu Phi thuế quan tăng 20 chiếc, nâng tổng số lên 82 chiếc, trong đó có tàu thuyền của ông Phạm Đình Khoa. Để giải quyết việc hỗ trợ cho 20 chiếc tàu thuyền tăng thêm theo xác nhận của UBND xã Nhơn Hội, ngày 24/8/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp UBND thành phố Quy Nhơn, Đồn Công an Khu kinh tế, UBND-UBMTTQVN và các Hội đoàn thể xã Nhơn Hội cùng với các cá nhân có liên quan tiến hành họp, rà soát hồ sơ đối với các trường hợp tàu thuyền tăng thêm, trong đó: Đối với trường hợp ông Phạm Đình Khoa tại thời điểm UBND xã Nhơn Hội xác lập danh sách tàu thuyền bổ sung trong Văn bản số 31/UBND-ĐC ngày 21/4/2014 thì ông Khoa có hồ sơ tàu thuyền, nhưng thực tế không có tàu thuyền đang sử dụng neo đậu tại thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội; tại thời điểm phê duyệt Phương án bồi thường nhà ở, di dời đến khu tái định cư và đến nay hộ ông cũng không có tàu thuyền. Do đó, căn cứ kết quả buổi họp ngày 24/8/2018 và các điều kiện quy định tại Văn bản số 1212/UBND-TH ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh thì ông Phạm Đình Khoa không đủ các điều kiện hỗ trợ di dời tàu thuyền do giải phóng mặt bằng Khu phi thuế quan.

Tuy nhiên, ông Phạm Đình Khoa không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nên ông tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Qua xác minh cho thấy, tại thời điểm UBND xã Nhơn Hội lập danh sách tàu thuyền bổ sung trong Văn bản số 31/UBND-ĐC ngày 21/4/2014 thì hộ ông Khoa có hồ sơ tàu thuyền, nhưng thực tế không có tàu thuyền nào đang neo đậu tại thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội; tại thời điểm phê duyệt Phương án bồi thường nhà ở, di dời lên Khu tái định cư Nhơn Phước và đến nay hộ ông Khoa cũng không có tàu thuyền neo đậu tại thôn Hội Lợi. Hộ ông Khoa không đủ điều kiện hỗ trợ di dời tàu thuyền theo quy định của UBND tỉnh. Do đó, tại thời điểm kiểm kê, tính toán bồi thường, hỗ trợ, ông Phạm Đình Khoa không có tàu thuyền đang hoạt động và neo đậu tại thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn.

Do vậy, UBND tỉnh Bình Định cho rằng việc ông Phạm Đình Khoa khiếu nại yêu cầu giải quyết hỗ trợ việc di dời tàu thuyền đến nơi neo đậu mới cho hộ gia đình ông do giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Khu Phi thuế quan thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội là không có cơ sở để xem xét, giải quyết và không công nhận nội dung khiếu nại của ông Khoa./.

Dương Thái