Để thực hiện dự án khu đô thị HUD - Sơn Tây, UBND thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đã tiến hành thực hiện các thủ tục để thu hồi đất của các hộ dân trong khu vực, trong đó có hộ của bà Phùng Thị Sáu. 

Bà Sáu đề nghị được bồi thường diện tích đất 12,9m2 nằm ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), gia đình đã xây dựng nhà ở từ năm 1998 và diện tích đất 93,2m2 có xây dựng nhà kho.

Ngày 11/6/2020, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây ban hành Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Phùng Thị Sáu liên quan phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị HUD - Sơn Tây. 

Không đồng ý với quyết định này, bà có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND Thành phố tiến hành thụ lý và giao Thanh tra thành phố tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của bà Phùng Thị Sáu, địa chỉ tại tổ dân phố 3, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. 

Ngày 07/12/2020, Chánh Thanh tra Thành phố có Báo cáo số 5887/BC-TTTP(P4) báo cáo, kiến nghị về các nội dung liên quan. 

Báo cáo nêu, bà Phùng Thị Sáu không đồng ý Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây về việc giải quyết khiếu nại liên quan phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị HUD - Sơn Tây. Cụ thể, bà Sáu đề nghị được bồi thường diện tích đất 12,9m2 nằm ngoài GCNQSDĐ, gia đình đã xây dựng nhà ở từ năm 1998 và diện tích đất 93,2m2 có xây dựng nhà kho.

leftcenterrightdel
Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ảnh: Internet

Ngày 11/6/2020, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây ban hành Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Phùng Thị Sáu, trong đó có nội dung: “Việc bà Phùng Thị Sáu khiếu nại phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất (phương án số 08) kèm theo Quyết định số 1675/QĐ-ƯBND ngày 22/11/2019 của UBND thị xã Sơn Tây, đề nghị được bồi thường đối với diện tích 12,9m2 và diện tích đất 93,2m2 ngoài GCNQSDĐ là không có cơ sở, nội dung khiếu nại sai toàn bộ”. 

Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây không công nhận nội dung khiếu nại của bà Sáu, báo cáo của Thanh tra thành phố nêu.

Thanh tra thành phố đã tiến hành làm việc với cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan, kiểm tra, xác minh chứng cứ, tài liệu, kết quả cho thấy, năm 2003, bà Phùng Thị Sáu được UBND thị xã Sơn Tây cấp GCNQSDĐ với diện tích là 84m2 ở tổ dân phổ 3, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. Sau đó, đến năm 2009, bà Sáu tặng cho mẹ đẻ là bà Phùng Thị Dưỡng 42m2 đất, và ngày 20/5/2009, được UBND thị xã Sơn Tây cấp GCNQSDĐ số QM 717813 gồm nhà ở và các công trình xây dựng cho bà Phùng Thị Dưỡng, lúc này bà Sáu sử dụng 42m2 đất còn lại.

Theo UBND phường Trung Hưng báo cáo thì tổng diện tích hộ gia đình bà Sáu sử dụng tại thời điểm thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị HUD - Sơn Tây là 148,1m2 đất (bị thu hồi toàn bộ); trong đó phần diện tích 42m2 đất đã được UBND thị xã Sơn Tây cấp GCNQSDĐ năm 2003; phần diện tích 12,9m2 đất phía sau nhà, liền kề với diện tích đất được cấp GCNQSDĐ là đất nông nghiệp do UBND phường Trung Hưng quản lý. Theo biên bản họp lấy ý kiến khu dân cư ngày 03/9/2016, thời điểm bà Sáu lấn chiếm, xây dựng nhà năm 1998; phần diện tích 93,2m2 đất nằm liền sát với diện tích được cấp GCNQSDĐ là diện tích đất công do UBND phường Sơn Lộc quản lý. Bà Sáu tự ý xây dựng nhà tạm, làm nhà kho để vật liệu xây dựng thời điểm sau tháng 8/2004.

Căn cứ vào Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì phần đất diện tích 12,9m2 và phần đất diện tích 93,2m2 là không được bồi thường về đất, chỉ được hỗ trợ về công trình xây dựng trên đất theo quy định tại Điều 14, Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Khiếu nại, trong quá trình thụ lý, giải quyết khiếu nại, Thanh tra thành phố đã tổ chức đối thoại với bà Phùng Thị Sáu vào ngày 03/12/2020, tuy nhiên, bà Sáu không đến làm việc, Thanh tra thành phố nêu rõ.

Từ những nhận định và căn cứ thu thập trong quá trình kiểm tra, xác minh, Thanh tra thành phố báo cáo và kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố: “Việc bà Sáu đề nghị được bồi thường về đất đối với phần diện tích 12,9m2 và phần diện tích 93,2m2 là không có cơ sở, nội dung khiếu nại của công dân, là sai”.

Ngày 05/01/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND để giải quyết khiếu nại lần 2 đối với khiếu nại của bà Phùng Thị Sáu, Qua đó, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý và giữ nguyên Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Phùng Thị Sáu. Trong trường hợp không đồng ý, bà Sáu có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính/.

Lan Anh