02 công dân nói trên KN Quyết định số 4651/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2017 của Chủ tịch UBND quận Long Biên giải quyết KN liên quan đến thực hiện Thông báo số 71/TB-TNMT ngày 07/6/2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận Long Biên về việc trả lại hồ sơ, do không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 216 (2), tờ bản đồ số 7, tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Trước đó, Quyết định số 4651/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2017 của Chủ tịch UBND quận Long Biên nêu rõ: “Thửa đất số 216 (2) tờ bản đồ số 7, diện tích 46,6m2 đất ở đô thị tại tổ 4, phường Thạch Bàn do ông Lê Văn Giang và ông Lê Tiến Dũng đang sử dụng không đủ điều kiện cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Giữ nguyên việc không công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Thông báo số 71/TB-TNMT ngày 07/6/2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường…”.

Kết quả kiểm tra xác minh của Sở TN&MT nêu rõ, diện tích đất ông Giang và ông Dũng đang có KN tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, có nguồn gốc là đất nông nghiệp của gia đình bà Khúc Thị Muỗm được giao từ trước năm 1980.

Theo bản đồ xã Thạch Bàn lập năm 1990, thửa đất trên thuộc một phần thửa đất số 249, tờ bản đồ số 1A+1C+2A, diện tích 236m2, sổ mục kê ghi tên chủ sử dụng ông Lê Văn Cự (ông Cự là con trai bà Muỗm; là bố ông Giang và ông Dũng), loại đất là T+R. Bản đồ lập năm 1993, thể hiện vị trí thuộc một phần thửa đất số 216, tờ bản đồ số 7, diện tích 275m2, sổ mục kê ghi tên chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Doanh (vợ ông Cự), không thể hiện loại đất.

leftcenterrightdel
 Phường Thạch Bàn, quận Long Biên trên bản đồ 

Năm 2005, ông Cự cho con trai là ông Giang và ông Dũng sử dụng một phần thuộc thửa đất số 216, tờ bản đồ số 7, bản đồ phường Thạch Bàn lập năm 1993 nhưng việc cho không có giấy tờ và không thể hiện diện tích đất. Đến năm 2012, khi thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Thạch Bàn, Nhà nước đã thu hồi 41,5m2 đất thuộc diện tích đất ông Giang sử dụng (diện tích đất ông Giang còn lại sử dụng là 31,3m2); 31,2m2 đất thuộc diện tích đất ông Dũng sử dụng (diện tích đất ông Dũng còn lại sử dụng là 15,3m2).

Năm 2016, sau khi bị thu hồi, ông Dũng và ông Giang gộp thửa đất còn lại, có tổng diện tích là 46,6m2 để đăng ký cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy nhiên, theo quy hoạch phân khu N10 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014, thể hiện toàn bộ diện tích đất ông Giang và ông Dũng sử dụng thuộc quy hoạch đất đường giao thông.

Do đó, theo Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 18 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND, thì thửa đất của ông Dũng và ông Giang đang sử dụng nêu trên tại tổ 4, phường Thạch Bàn, không đủ điều kiện được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, nội dung KN của 02 công dân trên là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. KN của công dân là sai.

Mặc dù, Sở TN&MT đã tổ chức đối thoại nhưng ông Dũng và ông Giang ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Doanh đến làm việc. Tại buổi đối thoại, bà Doanh không đồng ý nội dung xác minh, kết luận của Sở TN&MT song không cung cấp được thêm tài liệu nào khác.

Từ những cơ sở nêu trên, ngày 20/3/2019, UBND TP ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc giải quyết KN của ông Giang, ông Dũng, trong đó khẳng định: “Đồng ý với Quyết định số 4651/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2017 của Chủ tịch UBND quận Long Biên giải quyết KN của ông Dũng và ông Giang liên quan đến cấp GCN quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 216 (2), tờ bản đồ số 7, tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên”./.

Minh Nguyệt