Trước đó, ngày 29/6/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2808/QĐ-UBND về việc thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh, kết luận nội dung đơn của công dân đối với ông Nguyễn Việt Liên - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ.

Cụ thể, công dân tố cáo ông Nguyễn Việt Liên - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ ký ban hành Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 về việc đình chỉ sản xuất gạch đất sét nung tại xứ đồng Lải Cát, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại về kinh tế Công ty cổ phần Ngọc Đức và gia đình ông Nguyễn Văn Sinh.

Qua xác minh nhận thấy, khu đất diện tích 57.914m2 khu vực Mục Bài-Lải Cát có nguồn gốc là đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ cho các hộ dân để trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng sang trồng cây, nuôi trồng thủy sản phải xin phép, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định Khoản 1, Điều 36 Luật Đất đai năm 2003. 

UBND huyện Phúc Thọ có Quyết định số 204/QĐ-UB ngày 18/4/2005 cho phép ông Nguyễn Văn Sinh sử dụng đất để thực hiện dự án chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản. Thực tế, ông Nguyễn Văn Sinh chỉ được 67 hộ dân cho sử dụng với diện tích 28.459m2. Năm 2010, UBND xã Ngọc Tảo ký hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Sinh sử dụng 28.459m2 đất quỹ I của 67 hộ dân (diện tích đất ông Sinh đã thuê của các hộ để trồng cây, thả cá) là vi phạm Khoản 3 Điều 37 và Điều 72 Luật Đất đai năm 2003. Trách nhiệm thuộc về UBND xã Ngọc Tảo giai đoạn năm 2010.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Intenet 

UBND huyện Phúc Thọ có Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 05/5/2005 cho phép sản xuất gạch trên đất nông nghiệp (quỹ đất I) tại khu Mục Bài, Lải Cát, xã Ngọc Tảo và có Thông báo số 67/TB-UBND ngày 16/7/2007 gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 05/5/2005 cho sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất gạch là không đúng so với quy định tại Điều 4 Quyết định số 15/2000/QD-BXD ngày 24/7/2000 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung. 

Đến ngày 24/3/2009, UBND huyện Phúc Thọ tiếp tục có Văn bản số 168/UBND cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Đức sản xuất gạch trên đất nông nghiệp (quỹ đất I) tại khu Mục Bài, Lải Cát, xã Ngọc Tảo và UBND xã Ngọc Tảo có Hợp đồng số 01/HĐ-UBND ngày 25/02/2010 cho phép chủ dự án tổ chức sản xuất và đun đốt gạch trên diện tích đất quỹ I, là vi phạm Quyết định số 120/2001/QĐ-UBND ngày 29/11/2001 của UBND thành phố về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói đất sét nung trên địa bànHà Nội. Trách nhiệm thuộc về UBND xã Ngọc Tảo, UBND huyện Phúc Thọ giai đoạn năm 2005 - 2009, UBND thành phố Hà Nội khẳng định.

Sau đó, UBND huyện Phúc Thọ có Văn bản số 225/UBND ngày 19/4/2011 chấp thuận để UBND xã Ngọc Tảo ký hợp đồng quỹ đất II với ông Sinh để phục vụ sản xuất gạch nung và UBND xã Ngọc Tảo ký Hợp đồng số 01/HĐ-UBND ngày 26/5/2011 cho phép ông Sinh được sử dụng 38.401m2 đất quỹ II tại xứ đồng Lải Cát để sản xuất gạch nung, là vi phạm Khoản 2 Điều 72 Luật Đất đai năm 2003 (sử dụng đất trái mục đích) và Quyết định số 120/2001/QĐ-UBND ngày 29/11/2001 của UBND thành phố và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/6/2010 của UBND thành phố. Trách nhiệm thuộc về UBND xã Ngọc Tảo, UBND huyện Phúc Thọ giai đoạn năm 2011.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/6/2010 của UBND thành phố và giải quyết đơn kiến nghị của công dân; UBND xã Ngọc Tảo, UBND huyện Phúc Thọ đã kiểm tra việc sản xuất gạch của ông Nguyễn Văn Sinh, ông Nguyễn Viết Dung nhận thấy, chủ dự án xây dựng lò gạch trên đất quỹ I và đào đất quá độ sâu cho phép. Tại Quyết định số 249/QĐ-UB ngày 05/5/2005 của UBND huyện Phúc Thọ và Hợp đồng số 01/HĐ-UBND ngày 25/02/2010 của UBND xã Ngọc Tảo đã nêu, nếu chủ dự án vi phạm các quy định (trong đó có quy định độ sâu khai thác) thì lập biên bản đình chỉ thực hiện dự án sản xuất gạch, mọi thiệt hại chủ dự án phải chịu trách nhiệm, không được thanh toán bất cứ khoản nào.

 Ông Nguyễn Văn Sinh và Công ty Cổ phần Ngọc Đức do ông Nguyễn Viết Dung làm Giám đốc đã sản xuất gạch trên đất quỹ I và đào đất quá độ sâu cho phép, do đó UBND huyện Phúc Thọ ra Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 đình chỉ sản xuất gạch do ông Nguyễn Văn Sinh và ông Nguyễn Viết Dung thực hiện là đúng Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/6/2010 của UBND thành phố và thực tế kiểm tra. 

“Việc công dân tố cáo ông Nguyễn Việt Liên - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ ký ban hành Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại về kinh tế Công ty cổ phần Ngọc Đức và gia đình ông Nguyễn Văn Sinh, là không có cơ sở. Như vậy, nội dung công dân tố cáo là sai”, kết luận nêu rõ.

Năm 2014, toàn bộ diện tích 57.914m2 đất quỹ I của các hộ dân đã được UBND xã Ngọc Tảo thực hiện dồn điền, đổi thửa. Còn diện tích 38.401m2 đất quỹ đất II, UBND xã Ngọc Tảo quản lý, không còn sản xuất gạch trên khu đất.

UBND thành phố Hà Nội giao UBND huyện Phúc Thọ tổ chức kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân trong việc cho thuê quỹ đất I, quỹ đất II và cho phép sản xuất gạch trên đất nông nghiệp tại xứ đồng Mục Bài - Lải Cát, xã Ngọc Tảo./.

Hồng Dân