Công dân TC UBND quận Long Biên làm sai lệch hồ sơ, báo cáo không đúng sự thật việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường hai đầu cầu (giai đoạn I) đối với ông Nguyễn Thanh Hải. 

Ngày 25/3/2019, UBND TP Hà Nội ban hành Kết luận TC đối với UBND quận Long Biên.

Theo đó, hộ gia đình ông Hải ở số 407 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 13, phường Phúc Đồng, có 91,2m2 đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng (GPMB). Ngày 07/8/2006, UBND phường Phúc Đồng có Giấy xác nhận nguồn gốc đất của ông Hải, trong đó: 60,0 m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02060/QSĐ ngày 20/11/1992; 15,3 m2 là đất ông Hải sử dụng vào phần đường quy hoạch của Nhà nước và địa phương, sử dụng ổn định không có tranh chấp trước ngày 15/10/1993; 1,82 m2 là đất dôi dư ông Hải sử dụng ổn định không có tranh chấp sau ngày 15/10/1993; 14,08m2 là đất ông Hải lấn chiếm vào đất công của địa phương, sử dụng ổn định không có tranh chấp sau ngày 15/10/1993.

Thực hiện Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường hai đầu cầu, ngày 08/9/2006, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình ông Hải. Trong đó, có các mức bồi thường về từng loại đất theo quy định hiện hành; bồi thường về tài sản và hỗ trợ; thưởng tiến độ di chuyển; hỗ trợ tạm cư và tái định cư bằng 60m2 đất.

Năm 2007, có 12 hộ gia đình khiếu nại về chính sách bồi thường, hỗ trợ; đến tháng 04/2007, UBND TP Hà Nội ban hành 12 quyết định giải quyết khiếu nại, trong đó có nội dung: Đối với diện tích đất sử dụng nằm trong quy hoạch xây dựng đường của địa phương, việc áp dụng hỗ trợ bằng 50% giá bồi thường là phù hợp, nội dung khiếu nại này không có cơ sở.

Tuy nhiên, đến ngày 28/7/2010, UBND TP có văn bản số 5832/UBND-TNMT chấp thuận đề nghị của Ban Chỉ đạo GPMB TP tại văn bản số 475/BCĐ-NV2 ngày 12/7/2010: Cho phép điều chỉnh bổ sung hỗ trợ bằng 100% giá đất ở đối với các hộ có nguồn gốc, quá trình sử dụng đất tượng tự đã được UBND TP cho phép điều chỉnh bổ sung từ 50% lên bằng 100% giá đất ở tại phường Phúc Đồng, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án cầu Vĩnh Tuy theo các quyết định giải quyết khiếu nại của TP đã có hiệu lực. Ngoài 12 hộ, còn 53 hộ dân cũng được hưởng mức bồi thường như trên.

leftcenterrightdel
 UBND quận Long Biên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc soạn văn bản trả lời công dân

Đối với hộ gia đình ông Hải, từ năm 2006 đến năm 2011 không có đơn không có đơn về nguồn gốc và phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 15,3m2 đất nêu trên. Đến tháng 01/2011, công dân có đơn đề nghị được bồi thường, hỗ trợ từ 50% lên 100% theo giá đất đối với 15,3m2 đất dôi dư như 65 hộ được điều chỉnh.

Ngày 07/4/2011, UBND quận Long Biên có văn bản số 387/UBND-GPMB trả lời đơn đề nghị của công dân. Tuy nhiên, tại văn bản ghi 15,3m2 đất ông Hải sử dụng vào phần đường quy hoạch của Nhà nước và địa phương, sử dụng ổn định không có tranh chấp sau ngày 15/10/1993 là không đúng với xác nhận nguồn gốc đất của UBND phường Phúc Đồng năm 2006. Ngày 22/6/2015, UBND quận Long Biên có văn bản số 1228/UBND-GPMB trả lời công dân về phần diện tích đất 15,3m2 và đã điều chỉnh lại là “không có tranh chấp trước ngày 15/10/1993”.

Việc UBND quận Long Biên ghi sau ngày 15/3/1993 tại văn bản số 387/UBND-GPMB không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và làm thay đổi chính sách bồi thường đối với hộ ông Hải. TC cũng được khẳng định là sai. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND quận Long biên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc soạn văn bản trả lời công dân.

Ngoài ra, đối với nội dung TC UBND quận Long Biên nhận nhiều đơn khiếu nại của công dân nhưng không giải quyết, UBND TP Hà Nội kết luận là TC sai./.

Minh Nguyệt