leftcenterrightdel
Ảnh chỉ mang tính minh họa - Internet 

Nội dung đơn của công dân tố cáo bà Cấn Thị Việt Hà, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông ký Văn bản số 780/UBNĐ-TNMT ngày 06/5/2016 về việc thực hiện công tác giao đất dịch vụ, đất ở cho nhân dân Hà Trì, phường Hà Cầu trái quy định của pháp luật.

Công dân cho rằng, Văn bản số 780/UBND-TNMT ngày 06/5/2016 của UBND quận Hà Đông đã chỉ đạo UBND phường Hà Cầu, trong đó nêu: “Rà soát, lập danh sách các trường hợp đã được xét duyệt đủ điều kiện, đã được bốc thăm vị trí thửa đất, không có đơn thư, trình UBND quận để chuẩn bị thu tiền đầu tư hạ tầng kỹ thuật (tạm tính)”.Thực tế, bà Cấn Thị Việt Hà vẫn ký xét duyệt giao đất dịch vụ, đất ở cho các trường hợp đang có đơn thư (trong đó có các trường hợp bà Bình (Chung), bà Lương, bà Hậu, bà Hồng) là không đúng nội dung Văn bản số 780/UBND-TNMT ngày 06/5/2016.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 4273/BC-TTTP-P2 ngày 30/8/2018 và số 5134/TTTP-P2 ngày 29/10/2020 về kết quả xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với bà Cấn Thị Việt Hà; các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố kết luận, các trường hợp bà Đặng Thị Bình (Chung), bà Nguyễn Thị Thúy Lương, bà Nguyễn Thị Hậu và bà Nguyễn Thị Hồng được UBND quận Hà Đông phê duyệt đủ điều kiện giao đất dịch vụ, đất ở tại Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 03/4/2015, trước thời điểm bà Cấn Thị Việt Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông (ngày 29/12/2015).

Ngày 06/5/2016, bà Cấn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông ký Văn bản số 780/UBND-TNMT là thực hiện đúng chỉ đạo và nhiệm vụ được UBND quận phân công. Văn bản số 780/UBND-TNMT ngày 06/5/2016 là văn bản chỉ đạo công tác thu tiền hạ tầng kỹ thuật đối với các trường hợp đủ điều kiện, đã được bốc thăm vị trí thửa đất (bốc thăm đợt 1), không có đơn thư, không phải văn bản xét duyệt giao đất.

Tại thời điểm ban hành Văn bản số 780/UBND-TNMT ngày 06/5/2016, bà Bình (Chung), bà Lương, bà Hậu, bà Hồng chưa được bốc thăm vị trí thửa đất. Các trường hợp này được bốc thăm đợt 2 ngày 17/5/2016 và giao đất tại đợt 9 (ngày 02/8/2016), đợt 12 (ngày 13/9/2016), đợt 15 (ngày 01/12/2017). “Các trường hợp trên tuy có liên quan đến đơn thư nhưng đã được UBND phường Hà cầu trả lời, Tổ công tác rà soát đơn thư của quận khẳng định việc xét duyệt tiêu chuẩn, đối tượng thực hiện đúng theo Đề án xét giao đất dịch vụ, đất ở đã được UBND phường Hà cầu ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 04/9/2014. Nội dung công dân tố cáo, là sai”, UBND TP Hà Nội nhấn mạnh./.

Lan Anh